Obliczenia statyczne fundamentów skrzyniowych

Skrzynie obustronnie otwarte jednokomorowe. Rozważmy skrzynię składającą się ze ścian bocznych i mającą w rzucie obrys prostokątny, przy czym wszystkie ławy mają równą szerokość. Na dwóch przeciwległych ścianach występuje obciążenie pionowe równomiernie rozłożone PI i P2. Skrzynia spoczywa na sprężystym podłożu o stałym współczynniku C. Będziemy zakładali ponadto, że skrzynia jest nieodkształcalna, co jest dopuszczalne, i w znaczny sposób upraszcza obliczenia. Pod wpływem obciążenia działającego z góry na skrzynię działa reakcja podłoża rozłożona liniowo. Obciążenie działające od góry można sprowadzić do wypadkowych: siły i momentu, które działają w środku układu. Otrzymuje się: Obciążenie to powinno być zrównoważone wypadkową sił reakcji podłoża R +12) oraz wypadkowym momentem. Skrzynia Otwarta jednokomorowa Porównując stronami powyższe wzory otrzymuje się: (11+12) (11+312) Przy danym naprężeniu dopuszczalnym na podłoże, wynoszącym Od, można ustalić stałą szerokość ław fundamentowych. Gdy > rł, uzyskuje się Przebieg naprężeń liniowo zmiennych pod ławami jest zgodny z rozkładem osiadania fundamentu. Do zwymiarowania potrzebna jest znajomość wypadkowych sił działających w pionowych przekrojach dzielących skrzynię na poszczególne Poszczególne ściany wymiaruje się według teorii belek-ścian, w których rozkład naprężeń normalnych w kierunku poziomym, a tym samym rozkład zbrojenia, zależy od parametru. Naprężenia w belce- ścianie. W przypadku gdy ławy mają różne szerokości, obliczenia przeprowadza się według zasad mimośrodowego docisku sztywnego fundamentu do podłoża. Wyznacza się położenie środka ciężkości powierzchni podstawy oraz momenty bezwładności powierzchni podstawy względem osi przechodzących przez środek ciężkości (a równoległych do ław). [patrz też: castorama gniezno, organy nadzoru budowlanego, drzwi harmonijkowe castorama ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama gniezno drzwi harmonijkowe castorama organy nadzoru budowlanego