BUDYNKI PREFABRYKOWANE SZKIELETOWE

Uwagi ogólne Zalety prefabrykowanych konstrukcji szkieletowych w porównaniu z konstrukcjami tradycyjnymi monolitycznymi są następujące: a) wyeliminowanie lub bardzo duże ograniczenie mokrych procesów na budowie, a tym samym zmniejszenie ilości wilgoci budowlanej zawartej w stanie surowym budynku, b) umożliwienie użycia wysokich marek betonu, a tym samym zmniejszenie przekrojów elementów konstrukcji, c) wyeliminowanie kosztownych i pracochłonnych deskowań i rusztowań, Opłacalność stosowania prefabrykowanych konstrukcji szkieletowych zależy od stopnia powtarzalności tak samych budynków, jak i elementów w budynku. Im więcej budynków o tej samej konstrukcji przewidzianych jest do realizacji na jednym placu budowy i im mniej typów elementów występuje w konstrukcji szkieletu, tym koszta realizacji obiektu będą mniejsze. Niemały wpływ na wielkość kosztów montażu szkieletu ma konstrukcja i sposób wykonania połączeń poszczególnych elementów. Ze względu na stosunkowo małą wytrzymałość betonu na rozciąganie i ścinanie, w połączeniach elementów stosuje się dość znaczne przekroje betonu lub duże ilości stali. W konstrukcjach szkieletów hal fabrycznych, magazynów, garaży, domów towarowych itp., gdzie występują dość znaczne obciążenia użytkowe, otrzymuje się tak znaczne przekroje betonu, że ilość stali zbrojenia w węzłach jest niewielka. Natomiast w szkieletach budynków mieszkalnych i biurowych, które tak ze względów konstrukcyjnych jak i estetycznych oraz z uwagi na konieczność uzyskania jak największej powierzchni użytkowej nie mogą mieć widocznych słupów, rygli itp., przekroje tych elementów powinny być możliwie małe. Spód sufitu wymagany jest najczęściej jako płaski, bez Widocznych żeber lub podciągów. Warunek ten pociąga za sobą konieczność ukrycia połączeń elementów, co znowu wyklucza stosowanie zwiększonych przekrojów elementów w miejscach styków, jak to często występuje w prefabrykowanych halach przemysłowych. [hasła pokrewne: jętka wymiary, bizea, ruszt fundamentowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bizea jętka wymiary ruszt fundamentowy