Chemiczne oczyszczanie

Chemiczne oczyszczanie polega na dodawaniu do ścieków związków chemicznych, które powodują wytrącanie zanieczyszczeń lub koagulację, wskutek czego nawet bardzo drobne zawiesiny mogą być zatrzymane w osadnikach. Biologiczne oczyszczanie ścieków polega na wytwarzaniu w ściekach procesów biochemicznych, podczas których związki organiczne w ściekach ulegają mineralizacji. Do urządzeń tych zaliczamy złoża zraszane, rowy filtracyjne, komory osadu czynnego. 4. 2. 2. 1. Kraty i sita. Sita stosuje się w przypadkach, gdy ścieki odprowadzane są do dużych rzek, gdzie zapewnione jest dostateczne rozcieńczenie ścieków. [hasła pokrewne: zbiornik na ścieki, projekty sklepów spożywczych, jętka wymiary ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jętka wymiary projekty sklepów spożywczych zbiornik na ścieki