Deskowania slizgowe

Deskowania ślizgowe w zwykłych żelbetowych konstrukcjach szkieletowych nie mają zastosowania ze względu na znaczną ilość rygli i podciągów uniemożliwiających prawidłowy przesuw deskowania. Deskowania te są natomiast niekiedy stosowane w konstrukcjach szkieletowopłytowych, gdzie ściany tworzy płyta jedno lub dwuwarstwowa (np. ocieplona płytami gazobetonowymi), wzmocniona szkieletem żelbetowym. Schemat konstrukcji deskowania ślizgowego podnoszonego za pomocą podnośnika hydraulicznego. Pręty niosące deskowanie znajdują się w osłonkach betonowych lub ceramicznych, które pozostają w zabetonowanej ścianie po demontażu prętów. W deskowaniu umieszcza się zbrojenie slupów nośnych oraz rygli biegnących w poziomie stropów. W zależności od konstrukcji ściany układane są zewnętrzne płyty ocieplające konstrukcje slupów i ścian, względnie stosowane są dwa rodzaje betonu: żwirobeton dla konstrukcji slupów i rygli oraz gruzobeton względnie inny beton lekki dla wypełnienia ścian między slupami. W ścianach nad poziomymi ryglami pozostawia się otwory, dla późniejszego umieszczenia w nich prefabrykowanych belek żelbetowych stropowych. Deskowania ślizgowe stanowią zwykle formę drewnianą okutą o wysokości 1,0+1,5 m, podwieszoną do specjalnych ram, zamocowanych do podnośników hydraulicznych. Podnośniki wmontowane są na prętach niosących opi erających się na fundamencie budynku. Pręty te są przedłużane w miarę betonowania konstrukcji. Podnośniki hydrauliczne są rozstawione zależnie od przypadającego na nie ciężaru i od schematu statycznego konstrukcji i połączone między sobą wspólnym przewodem tłoczącym ciecz do cylindrów. Fragment wykonania budynku szkieletowo-płytowego za pomocą deskowań ślizgowych przesuwanych hydraulicznie. Metoda deskowań ślizgowych jest ekonomiczna dopiero przy znacznej wysokości budynków (30+60 m) ze względu na duże koszty montażu i demontażu instalacji hydraulicznej. [przypisy: klimatyzator monoblok, rolety antywłamaniowe cena, instalacje sanitarne poradnik ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: instalacje sanitarne poradnik klimatyzator monoblok rolety antywłamaniowe cena