Deskowanie stropów gestozebrowych

Deskowanie stropów gęstożebrowych układa się bezpośrednio na podłużnicach (rygach) umocowanych jednostronnie lub obustronnie do stojaków. Może być również stosowany drugi sposób, przy którym deski opierają się na poprzecznicach (buksztelach), spoczywających na podłużnicach. Stojaki rusztowania w obu przypadkach powinny być usztywnione w obu kierunkach za pomocą tężników poziomych i krzyżulców z desek. Deskowanie stropów żebrowych składa się z deskowań podciągów, żeber i płyty. Deskowanie podciągów i żeber ma kształt korytkowy i składa się z dwóch tarcz bocznych i jednej tarczy dennej. Deskowanie żeber opiera się na stojakach (stemplach) pojedynczych zaopatrzonych w głowice złożone z poziomego krawędziaka i dwóch desekkrzyżulców. Deskowanie podciągów opiera się na pojedynczych lub podwójnych stojakach w zależności od wymiarów podciągu. Deskowanie płyty stropu żebrowego przy dawnym sposobie wykonywania deskowań układa si , podobnie jak w stropach gęstożebrowych, na poprzecznicach opartych na podłużnicach przybitych do listew bocznych tarcz deskowania. Dla łatwiejszego rozdeskowania stropu wskazane jest ustawianie poprzecznic na podkładkach opartych na podłużnicach. W nowszych rozwiązaniach typowych deskowań inwentaryzowanych poprzecznice oparte są na deskach oporowych 1 w kształcie litery L usztywnionej wsporniczkami 2. Deski oporowe stężone są poziomymi rozpórkami 3. Na poprzecznicach 4 ułożone jest deskowanie płyty stropowej składające się z gotowych tarcz 5. W celu zmniejszenia ilości stojaków w Bułgarii stosuje się tarcze deskowań żeber i podciągów, wzmocnione krzyżulcami. Tarcza taka pracuje jak dźwigar krzyżulcowy o pasach równoległych, opierający się na deskowaniu słupów. Stojaki rusztowań zużywają się mniej niż deskowania i nie wymagają typizacji wymiarów konstrukcji szkieletowej. Z tych względów stosuje się obecnie stojaki rozsuwane drewnian e. Stojaki ustawia się na podwalinach z grubszych desek lub bali. Każdy stojak wymaga podklinowania go na żądaną wysokość parą klinów z drewna dębowego lub sosnowego. [więcej w: deskowanie ślizgowe, wienerberger cennik, stropodach niewentylowany ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: deskowanie ślizgowe stropodach niewentylowany wienerberger cennik