Konstrukcje szkieletowe calkowicie prefabrykowane.

Konstrukcja szkieletu całkowicie prefabrykowanego składa się z żelbetowych słupów prefabrykowanych, poprzecznych rygli i płyt stropowych układanych na ryglach. Usztywnienie budynku ze względu na działanie obciążenia wiatrem stanowią poprzeczne ściany działowe wykonane w postaci wielkich płyt lub prefabrykowane zastrzały ukryte w ścianach wypełniających szkielet. Usztywnieniem poprzecznym jak również i podłużnym mogą być również klatki schodowe wykonane w postaci elementów wielkowymiarowych, opierających się na wewnętrznych ścianach żelbetowych, zaopatrzonych w wsporniki dla oparcia biegów i spoczników. Słupy i rygle łączone są w wierzchołkach słupów każdej konstrukcji. Ustrój oblicza się jako ramę o przegubowych połączeniach w węzłach. Jeżeli połączenia rygli ze słupami zdolne są do przeniesienia siły poprzecznej i momentu zginającego, szkielet można obliczać również jako sztywną konstrukcję ramową . Inne rozwiązanie konstrukcyjne szkieletu całkowicie prefabrykowanego. Szkielet składa się z dwóch zasadniczych elementów, ramy w kształcie Iitery li z wspornikami oraz z belki wolnopodpartej na wspornikach. Na ryglach opierają się płyty w postaci wielkowymiarowych elementów pełnych lub drążonych. W celu uzyskania możliwie małych przekrojów ram szkieletu wymiaruje się go tylko na siły osiow i momenty od obciążeń pionowych, natomiast nie uwzględnia momentów zginających od obciążenia wiatrem, które przy dużej wysokości budynku są dość znaczne. Dla przeniesienia natomiast sił poziomych należy wówczas w kilku poprzecznych płaszczyznach między słupami ram w odległości 20+30 m przewidzieć przepony w postaci kratownic. Elementem kratownicy może być element typu H usztywniony dwoma zastrzałami. Kratownice usztywniające umieszcza się zwykle w takich miejscach, gdzie obecność ścianek działowych pozwala na ukrycie ich między podwójną ściank ą. [przypisy: jętka wymiary, bizea, ruszt fundamentowy]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bizea jętka wymiary ruszt fundamentowy