Konstrukcje szkieletowe mieszane.

Istnieje wiele systemów konstrukcji szkieletowych mieszanych. Najbardziej charakterystycznymi wśród nich są: a) konstrukcje, w których słupy, belki poprzeczne i stropy są prefabrykowane, a belki podłużne (podciągi) betonowane na miejscu budowy; b) konstrukcje, w których slupy są betonowane na placu budowy, a pozostałe elementy szkieletu, jak rygle i stropy prefabrykowane; c) konstrukcje, w których pewne fragmenty (np. klatka schodowa i szyby dźwigowe) wykonywane są na mokro w deskowaniach przestawnych, a reszta konstrukcji wykonywana jest w postaci szkieletu montowanego z gotowych elementów. W pierwszym układzie konstrukcyjnym głowice słupów dolnej kondygnacji o rozstawie ok. 3 m uchwycone są dwoma pomocniczymi ceownikami, które usztywniają zmontowane już słupy niższej kondygnacji i jednocześnie służą za oparcie dla prefabrykowanych belek stropowych kondygnacji wyższej. Na ceownikach tych opiera się również deskowanie podciągu łączącego głowice slupów. Sposób połączenia montażowego słupów obu kondygnacji omówiony zostanie niżej. Poprzeczną i podłużną sztywność szkieletu zapewnia się za pomocą monolitycznych podciągów oraz połączeń elementów prefabrykowanych. Ponadto dla zwiększenia sztywności konstrukcji przeciw siłom poziomym pewne partie budynku wykonuje się sposobem tradycyjnym (monolityczny szkielet i stropy lub monolityczne ściany w deskowaniach przestawnych). Są to zwykle klatki schodowe lub wewnętrzne trakty budynku trzytraktowego. W monolitycznych częściach budynku umieszcza się zwykle wszystkie instalacje przewidziane dla obsługi budynku. W drugim układzie konstrukcyjnym słupy betonuje się, a rygle poprzeczne i płyty stropowe są prefabrykowane. Styki płyt i rygli betonuje się na miejscu budowy, stosując często w celu przyspieszenia twardnienia betonu odpowietrzanie masy betonowej. Zasługującym na uwagę systemem wykonawstwa konstrukcji szkieletowej jest metoda Kallton stosowana w Danii, polegająca na wykonaniu slupów i rygli na mokro z zastosowaniem średnich i małych prefabrykatów jako deskowań. Dwie ścianki deskowania słupów stanowią prefabrykaty, a dwie pozo stale wykonuje się z drewna. Stropy wykonane są z gotowych belek żelbetowych, z pustaków i płyty wykonanej na mokro. System ten mimo swych zalet, jak lekkość prefabrykatów. nie wymagająca ciężkich dźwigów oraz oszczędność drewna, ma również wady, do których należy znaczna pracochłonność oraz duża ilość procesów mokrych na budowie. [więcej w: jętka wymiary, bizea, ruszt fundamentowy]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bizea jętka wymiary ruszt fundamentowy