Metoda odpowietrzania betonu w zastosowaniu do szkieletów

Metoda odpowietrzania betonu może mieć zastosowanie przy betonowaniu całego szkieletu żelbetowego lub też tylko przy betonowaniu jego części składowych, najczęściej słupów. W drugim przypadku podciągi i belki mogą być montowane w postaci gotowych prefabrykatów, łączonych ze słupami wykonanymi metodą odpowietrzania za pomocą złączy żelbetowych zalewanych betonem z zastosowaniem cementu szybkosprawnego. Słupy szkieletów betonuje się w formach stalowych, zaopatrzonych od wewnątrz w wkładki odpowietrzające. Wkładki te składają się z dwóch warstw siatki stalowej, pokrytej płótnem lnianym od wewnętrznej strony formy. W ten sposób po złożeniu czterech ścian formy powstaje warstwa powietrzna otaczająca powierzchnie boczne słupa. Do boków formy wbudowane są na stałe rury, które łączą się z wkładkami odpowietrzającymi. Wyloty rur podłącza się przewodami do sieci odpowietrzającej połączonej z pompą próżniową. Przy działaniu pompy występuje wewnątrz wkładek odpowietrzających podciśnienie wynoszące ok. 350 mm słupa wody. Dzięki temu podciśnieniu wkładki odpowietrzające wysysają z masy betonowej nadmiar wody wraz z powietrzem i powodują silne zagęszczenie betonu. Elementy konstrukcji szkieletu odpowietrza się bezpośrednio po ułożeniu i zawibrowaniu masy betonowej w formach z wkładkami odpowietrzającymi. Po 3 dobach od momentu ukończenia procesu odpowietrzania beton uzyskuje wytrzymałość ok. 0,7 R28, a po 7 dobach wytrzymałość równą R28. Dzięki temu następuje szybki obrót formami stalowymi i przyspieszenie czasu wykonania szkieletu. [więcej w: jętka wymiary, bizea, ruszt fundamentowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bizea jętka wymiary ruszt fundamentowy