Metody oceny prawidlowosci zageszczania mieszanki betonowej

Metody oceny prawidłowości zagęszczania mieszanki betonowej 6.6.1. Wiadomości ogólne Złożoność zjawisk reologicznych zachodzących w mieszance betonowej w procesie formowania elementu budowlanego i zagęszczania struktury betonu powoduje znaczne zróżnicowanie zasad oraz metod oceny prawidłowości zagęszczenia ułożonej mieszanki betonowej. Oceny prawidłowości zagęszczenia betonu dokonuje się przez badania doraźne świeżo ułożonej lub układanej jeszcze mieszanki betonowej albo przez badania pośrednie stwardniałego betonu. Do ważniejszych sposobów badań prawidłowości zagęszczania mieszanki betonowej należą: a) określenie ilości mleczka cementowego wydobywającego się na powierzchnię zagęszczanej mieszankibetonowej, b) określenie ciśnień powstających w mieszance betonowej oraz określenie charakterystyk dynamicznych drgań własnych mieszanki w procesie zagęszczania za pomocą specjalnych puszek (najczęściej piezoelektrycznych) zatopionych w zagęszczanej mieszance, c) określenie współczynnika szczelności zagęszczanej mieszanki, d) oznaczenie cech wytrzymałościowych i odkształceń świeżo zagęszczonych próbek, [przypisy: ruszt fundamentowy, projekty sklepów spożywczych, jętka wymiary ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jętka wymiary projekty sklepów spożywczych ruszt fundamentowy