Ustalenie wymiarów płyt dennej i stropowej oraz ścianek pionowych

Możliwe jest również ustalenie wymiarów płyt dennej i stropowej oraz ścianek pionowych inną metodą. Tok postępowania może być oparty na teorii konstrukcji cienkościennych Własowa. Przyjąć można w takim przypadku przekrój poprzeczny układu konstrukcyjnego jako ramę zamkniętą, opartą dolnymi płytami na podłożu sprężystym. Przepony poprzeczne traktuje się wtedy jako nieodkształcalne, obciążenie spoczywa na płytach stropowych (rozłożone powierzchniowo, liniowo lub też skupione) oraz na ściankach bocznych (parcie wody i gruntu). Omawiany układ pracuje w kierunku poprzecznym na zginanie, a w kierunku podłużnym, oprócz zginania, również na ściskanie i rozciąganie. Zakłada się, że sztywność D(c) poszczególnych płyt w kierunku poprzecznym konstrukcji jest stała lub zmienna skokami. Z układu wycina się plaski element poprzeczny o szerokości dy. Zakłada się dalej, że obciążenie zewnętrzne działające na układ opisane jest równaniem. Zagadnienie sprowadza się do znalezienia powierzchni w (z, y), określonej na każdej płycie układu równaniem ze spełnieniem określonych warunków brzegowych na krawędziach po— dłużnych i poprzecznych. Poszukuje się tu rozwiązania przybliżonego. Przedstawiamy ugięcie w postaci Bezwymiarową funkcje I(x) będziemy z góry zakładać, a wyznaczeniu podlega funkcja W(y), której przypisujemy miano ugięcia. Od stosownego wyboru (r) zależy dokładność przybliżonego rozwiązania. Po przyjęciu funkcji z(ar) zapisuje się całkowy warunek równowagi wyciętej ramy, rozpatrywanej jako element układu przestrzennego, a zatem obciążonej również w przekrojach y, y + dy momentami zginającymi i siłami poprzecznymi wraz z uwzględnieniem momentów skręcających. Warunek równowagi oznacza, że praca wirtualna wszystkich sil zewnętrznych i wewnętrznych wyciętej ramy jest równa zeru DJv2v2to (my) (x) da — J p (ą) (x) da. Całkowanie przeprowadza się wzdłuż konturu wyciętej ramy. Po wykonaniu całkowania przez części otrzymuje się równanie.[przypisy: castorama gniezno, organy nadzoru budowlanego, drzwi harmonijkowe castorama]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama gniezno drzwi harmonijkowe castorama organy nadzoru budowlanego