Przykład fundamentu w postaci odwróconego sklepienia

W obliczeniach statycznych takich fundamentów przyjmuje się, że oddziaływanie gruntu jest równomierne i że w łuku powstają tylko siły osiowe (bez momentów). Jedynie w węzłach podporowych mogą powstać momenty zginające ze względu na zwiększenie oddziaływań gruntu. Pociąga to za sobą obustronne zbrojenie węzłów podporowych. Siłę rozporową od łuku przejmują ściągi, umieszczone na ogół w poprzecznych ścianach budowli. Dla budynków szkieletowych można zastosować fundament w postaci odwróconej łupiny (kopuły). Innym rozwiązaniem omawianych fundamentów jest płyta łukowa oparta na parabolicznym dźwigarze słupowym. Zastosowanie takiego rozwiązania umożliwiło regulowanie osiadania budynku. Płyty łukowej (dworzec w Lens we Francji), które wynosiło około 10 cm na rok. Regulacja osiadań odbywała się za pomocą dźwigników hydraulicznych. W płycie fundamentowej pozostawiono otwory, które pozwoliły uzupełniać grunt (piasek) przy podnoszeniu fundamentu wraz z budynkiem. Fundamenty skrzyniowe. Zastosowanie fundamentów skrzyniowych W miare zwiększania się wysokości wznoszonych budowli wzrasta rola obciążeń poziomych, działających na konstrukcję. Prawidłowe przeniesienie ich na podłoże zapewniają fundamenty bezpośrednie o dużej sztywności na zginanie. Właściwości te mają fundamenty skrzyniowe, stosowane dla obiektów inżynierskich typu wieżowego, przy wznoszeniu trzonów budynków wysokich, a także dla budynków wielopiętrowych. W powyższych przypadkach stawia się zwykle następujące wymagania: — fundament powinien być zwartą, sztywną bryłą, a jej odkształcenie nie powinno wpływać w istotny sposób na stan naprężenia w podłożu, — obciążenie podłoża budowlanego pod wpływem ciężaru stałego budowli nie powinno zwiększać w istotny sposób naprężenia pierwotnego panującego na głębokości posadowienia przed wykonaniem wykopu, — wypadkowa obciążeń stałych budowli powinna przechodzić przez środek ciężkości powierzchni rzutu posadowienia, — projektowany fundament wraz z konstrukcją powinien zapewniać przeniesienie obciążeń poziomych nie przekraczając dopuszczalnych wychyleń poziomych wierzchołka budowli. [patrz też: castorama gniezno, organy nadzoru budowlanego, drzwi harmonijkowe castorama ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama gniezno drzwi harmonijkowe castorama organy nadzoru budowlanego