Najprostszy sposób polaczenia belek na dlugosci.

Wypuszczone z czoła belek pręty są zespawane ze sobą na zakład lub za pośrednictwem nakładki z krótkiego kawałka kątownika. Po zakończeniu spawania wypełnia się połączenie betonem. Długość spoin łączących zbrojenie powinna być każdorazowo obliczana w zależności od momentów zginających i sił występujących w styku. Lepsze przenoszenie sil rozciągających w elementach zginanych zapewnia złącze pętlicowe. Pętlę złącza o średnicy 8 d umieszcza się w strefie rozciąganej elementu. Uzyskuje się ją przez zagięcie prętów zbrojenia głównego belki. Wewnątrz pętli należy umieścić dodatkowo zbrojenie z prętów o mniejszej średnicy. Po zabetonowaniu pętli powstaje wewnątrz połączenia zbrojony rdzeń betonowy, stanowiący istotną część konstrukcji połączenia, umożliwiającą przeniesienie sił rozciągających z prętów zbrojenia jednego elementu łączonego na pręty zbrojenia elementu drugiego. W konstrukcjach szkieletowych mieszanych belki łączy się z podciągiem i słupem. Wystające z belki odgięte górne zbrojenie wpuszcza się w podciąg zabetonowany na mokro. Po odeskowaniu boków podciągu i ułożeniu na belkach płyt stropowych betonuje się złącza stanowiące sztywne połączenie, zdolne do przeniesienia momentów zginających. Połączenia słupów prefabrykowanych ze stopami fundamentowymi Fundamenty budynków szkieletowych wykonywane są najczęściej w postaci stóp monolitycznych lub prefabrykowanych, o podstawie prostokątnej lub kwadratowej. Połączenie słupa szkieletu prefabrykowanego ze stopą może być sztywne lub przegubowe. Najprostsze połączenie sztywne powstaje przy ukształtowaniu w fundamencie gniazda, w którym umieszcza się dolny koniec słupa, przy czym rozwiązanie to stosuje się przy dużych obciążeniach fundamentu, a więc przy znacznych jego wymiarach. Głębokość gniazda w fundamencie przyjmuje się zwykle równą 1,5krotnemu większemu wymiarowi przekroju stupa lub równą 1Z+150f0 długości słupa. Wymiary przekroju gniazda powinny być o 8+10% większe niż wymiary przekroju poprzecznego słupa w celu umożliwienia wypełnienia przestrzeni wokół dolnego końca słupa masą betonową i dokładnego jej zagęszczenia. Dokładność ustawienia słupów zapewnia się przez zabetonowanie na spodzie gniazda i u podstawy słupa stalowej płytki o grubości 10 mm. Dużą zaletą wyżej opisanego sposobu zamocowania słupa w fundamencie jest szybkie i łatwe jego ustawienie, zaklinowanie i zabetonowanie. Ponadto ten sposób zamocowania słupa w porównaniu z innymi sposobami połączeń jest najmniej wrażliwy na odchylenia wynikające z niedokładności montażu. Stosowanie omówionego sposobu zamocowania słupa w fundamencie jest ekonomiczne przy małych przekrojach słupów i może być zalecane, jeżeli głębokość osadzenia s łupa w fundamencie jest mniejsza niż 1,0 m. Powyżej tej głębokości bardziej ekonomiczne jest stosowanie połączeń spawanych. [patrz też: klimatyzator monoblok, rolety antywłamaniowe cena, instalacje sanitarne poradnik ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: instalacje sanitarne poradnik klimatyzator monoblok rolety antywłamaniowe cena