Obciążenia zewnętrzne

Obciążenia zewnętrzne sprowadza sie do środka ciężkości w postaci siły P oraz momentów NIx, My. Stan naprężenia pod ławami wyraża związek gdzie: MX — Pex, My Pey, mimośrody wypadkowej względem środka ciężkości. Niesymetryczny układ pola podstawy, ław 0 różnej szerokości F — pole powierzchni podstawy. Skrzynie z plytą denną. Skrzynia fundamentowa jedno- lub wielokomorowa ma ściany boczne, przepony wewnętrzne oraz płyte denną. Całość tworzy wspólną konstrukcję, która ma przenosić obciążenie z budowli. Układ oblicza się w zależności od konfiguracji rzutu: — przy wymiarach poziomych tego samego rzędu co wysokość Ścian skrzynia może być traktowana jako nieskończenie sztywna, a rozkład reakcji podłoża przyjmuje się liniowy, — przy wymiarach rzutu poziomego większych od wysokości ścian należy obliczać układ jako sprężysty; można głosować metodę kolejnych przybliżeń; obliczenia polegają na ustaleniu rozkładu reakcji podłoża od podanego obciążenia oraz na wyznaczeniu oddziaływań lokalnych działających na poszczególne elementy skrzyni (ściany, elementy płytowe). Skrzynie z płytą denną, stropem i przeponami wewnętrznymi W celu ustalenia rozkładu reakcji podłoża fundament skrzyniowy może być obliczony w pierwszym przybliżeniu jako całkowicie sztywny układ płytowy, na który działa od góry obciążenie rozłożone powierzchniowo. Jako model podłoża przyjmuje się półprzestrzeń sprężystą. Obliczone reakcje podłoża mogą być podstawą do wymiarowania płyty dennej, podpartej na przeponach pionowych. Należy przy tym traktować podparcie płyt na krawędziach jako utwierdzenie dla wyznaczenia zbrojenia płyty pod przeponami, a jako częściowe utwierdzenie dla ustalenia ilości zbrojenia w przęsłach płyt. Płyty stropowe wymiaruje się na przypadające obciążenia powierzchniowe. Ścianki pionowe zewnętrzne i wewnętrzne należy wymiarować jako tarcze obciążone od dołu reakcją podłoża, przypadającą na powierzchnię odpowiadającą danej tarczy, przy równoczesnym uwzględnieniu obciążeń przypadających na tarcze od góry. Przy wymiarowaniu tarcz zewnętrznych nie można pominąć ich pracy wskutek ewentualnego parcia gruntu i wody. [więcej w: klimatyzator monoblok, rolety antywłamaniowe cena, instalacje sanitarne poradnik ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: instalacje sanitarne poradnik klimatyzator monoblok rolety antywłamaniowe cena