Ochrone obslugi stolów wibracyjnych rozwiazuje sie indywidualnie, w dostosowaniu do konkretnych warunków produkcji

Ochronę obsługi stołów wibracyjnych rozwiązuje się indywidualnie, w dostosowaniu do konkretnych warunków produkcji. Zastosowano tu ruchome pomosty robocze umieszczone po obu stronach stołu wibracyjnego. Konstrukcja poszycia z drewna oparta jest na ramie z kątowników stalowych. Rama zamocowana jest do słupków konstrukcji wsporczej przegubowo. Słupki dołem zamocowane są w podłużnych belkach fundamentowych. Pomosty nie stykają się ze stołem wibracyjnym i robotnicy znajdujący się na nich są dobrze odizolowani od działania bezpośrednich drgań. Oryginalne urządzenia wibracyjne, głównie do formowania elementów płytowych, opracował inż. Ilja Krejći z Katedry Stavebnych Dilcu VUT w Brnie (CSRS). Jest to rodzaj długiej buławy wibracyjnej, zwanej rdzeniem wibracyjnym, w którą wbudowane są wzbudniki drgań. Rdzenie te wykonywane są jako układy o różnych technicznych rozwiązaniach wzbudników drgań, w tym mimośrodowych oraz planetarnych. Średnice i d ługości takich rdzeni mogą być różne. W kołowo-rurowej obudowie 1 częściowo napełnionej ciekłym smarem 2 wspawane są obudowy 3 i4 łożysk 5, w które swobodnie ułożony jest wirnik 6 wału mimośrodów 7, zaklinowany stabilizatorami 8. W opisywanym przypadku zastosowano mimośrodowy układ wzbudnika drgań. Korpus rdzenia wibracyjnego ograniczony jest końcówkami czołowymi 9 i 10. Przez końcówkę 9 przepuszczony jest chwytak wału mimośrodowego 11 zakończony kołem dla dwóch pasów klinowych przekładni napędu. [patrz też: obliczanie kwartyli, stropodach niewentylowany, organy nadzoru budowlanego ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: obliczanie kwartyli organy nadzoru budowlanego stropodach niewentylowany