Ograniczenie osiadań

Od fundamentów budowli wymaga się, aby pod wpływem wywieranych przez nią nacisków nie przemieszczały sie w sposób zagrażający bezpieczeństwu konstrukcji. Ograniczenie osiadań uzyskuje się przez : a. Stosowanie dopuszczalnych średnich obciążeń jednostkowych qdop, przekazywanych przez fundament na podłoże, mniejszych niż qprop, wymaga spełnienia warunku qqr qaop — n—2+3. Spełniony musi być również warunek qprop. b. Sprawdzenie, czy przewidywane osiadanie fundamentów nie przekracza wartości dopuszczalnych Smar < Sdop max dop We wzorach tych smar oznacza największe osiadanie fundamentów budowli, a — największą wartość „strzałki względnej” wygięcia konstrukcji wskutek osiadania fundamentów. Sprawdzenie, dla budowli wysokich. Odkształcenie budynku wskutek osiadań nie przekracza wartości dopuszczalnej. Wyznaczanie obciążeń granicznych fundamentów Bezpośrednie zastosowanie teorii granicznych stanów naprężeń do wyznaczania obciążeń granicznych, przekazywanych na podłoże przez fundamenty, nie daje dobrych wyników. Według tej teorii obszar wyciskania podłoża, przylegający bezpośrednio do podstawy fundamentu, może się odkształcać w sposób dowolny, podczas gdy w rzeczywistości, wskutek działania sił tarcia pomiędzy gruntem i podstawą fundamentu, grunt w tym obszarze nie ulega prawie żadnym odkształceniom i tworzy prawie sztywny klin stanowiący praktycznie przedłużenie fundamentu. Proste OB i krzywą BB” przyjmuje się jako linie poślizgu. Przyjmując na podstawie danych doświadczalnych wielkość kąta e oraz kształt krzywej poślizgu BB” otrzymuje się wzór o postaci, gdzie : c — spójność gruntu poniżej poziomu posadowienia, D — zagłębienie fundamentu, B szerokość fundamentu, — ciężar objętościowy gruntu ponad poziomem posadowienia, — ciężar objętościowy gruntu poniżej poziomu posadowienia, Nc, ND, NB — współczynniki zależne od kąta tarcia wewnętrznego gruntu poniżej poziomu posadowienia, [podobne: castorama zakopiańska, projekty sklepów spożywczych, odległość szamba od granicy działki ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama zakopiańska odległość szamba od granicy działki projekty sklepów spożywczych