Teoretyczny rozkład naprężeń w podstawie fundamentu sztywnego

Teoretyczny rozkład naprężeń w podstawie fundamentu sztywnego wykazuje w najbliższym sąsiedztwie krawędzi fundamentu bardzo duże wartości naprężeń. Natomiast w rzeczywistości naprężenia pod krawędzią fundamentu nie mogą przekroczyć wartości qogr. Powstaje więc rozkład naprężeń. W fazie I, gdy jest znacznie mniejsze od cłogr, obszary odkształceń plastycznych, w których naprężenia teoretyczne Ołeor, są większe od rzeczywistych. Fazy odkształceń podłoża pod fundamentem: a) schemat obciążeń w poziomie posadowienia fundamentu, b) faza odkształceń liniowych (proporcjonalnych), c) faza małych odkształceń plastycznych, d) faza dużych odkształceń plastycznych (płynięcie), e) zależności osiadania fundamentu i terenu od nacisku jednostkowego fundamentu i nie mają praktycznego wpływu na jego osiadanie. Również różnice między wykresami naprężeń są niewielkie. W takich warunkach można przyjąć, że podłoże gruntowe zachowuje się jak półprzestrzeń gruntowa, a naprężenia i pomieszczenia można obliczać wg wzorów. Osiadanie fundamentu jest wtedy proporcjonalne do obciążenia. W fazie II, gdy qśr ma wartość bliską qo gr, obszary odkształceń plastycznych zajmują już znaczną cześć podłoża pod fundamentem i powodują zwiększone osiadanie w stosunku do wartości teoretycznej. Również wykresy naprężeń rzeczywistych i teoretycznych w podstawie fundamentu różnią się znacznie. W tych warunkach nie można się już posługiwać modelem półprzestrzeni gruntowej i należy się spodziewać osiadania znacznie większego, niż to wynika ze wzoru. Faza III odpowiada powstaniu granicznego stanu naprężeń w podłożu na całej szerokości fundamentu i w tym przypadku można stosować metody obliczeniowe teorii granicznych stanów naprężeń. W tej fazie odkształcenia podłoża są nie oznaczone i mogą doprowadzić do zniszczenia konstrukcji. [więcej w: castorama zakopiańska, projekty sklepów spożywczych, odległość szamba od granicy działki ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama zakopiańska odległość szamba od granicy działki projekty sklepów spożywczych