Płyta gruba

Płyta gruba, której odkształcalność jest ograniczona znaczną sztywnością obiektu, opartego na płycie (np. trzony silosów, zwarte szkielety o dużej liczbie masywnych stropów itp.), może być potraktowana, ze względu na rozkład naprężeń pod płytą, jako całkowicie sztywna. Należy wówczas uwzględnić nierównomierność rozkładu reakcji podłoża wynikającą ze sprężystych właściwości gruntu. Powodują one zjawiska koncentrowania się naprężeń w gruncie na skrajach płyty. Przy znacznych rozmiarach płyty nieuwzględnienie tego zjawiska prowadzi z reguły do zbyt małych ilości zbrojenia w środkowych częściach płyty. Podamy sposób obliczenia tego rodzaju płyty metodą Zemoczkina. Płyte dzieli sie regularną siatką na prostokąty (najlepiej kwadraty) i w środku każdego prostokąta zakłada się podporę nieprzesuwną, która działa na płytę w sposób skupiony, a na podłoże na powierzchnię kołową o polu równym polu prostokąta wyznaczonego siatką podziału. Ponadto zakłada się, że płyta ma pełne utwierdzenie w dowolnym punkcie siatki podziału, które uniemożliwia przesunięcie pionowe i obroty w obydwu kierunkach wyznaczonych liniami podziału. Układ z założonymi więzami może być traktowany jako statycznie niewyznaczalny i rozwiązywany metodą sił. Układem podstawowym jest płyta nieodkształcalna utwierdzona, a nadliczbowymi są siły w podporach łączących płytę z podłożem oraz niewiadome obroty i przesunięcia pionowe miejsca utwierdzenia. W przypadku symetrii układu i obciążenia liczba niewiadomych zmniejsza się ze względu na zmniejszoną liczbę punktów, w których obliczamy nadliczbowe reakcje oraz z powodu braku obrotów miejsca utwierdzenia. W celu wyznaczenia poszczególnych reakcji sporządza się powierzchnię odkształceń podłoża od sił jednostkowych, posługując się wzorem
ki ItEodf ki gdzie: di — bok kwadratu podziału; przy polach prostokątnych dXb przyjmuje się di v/ db, Fki — parametry określające rzędne powierzchni ugięcia, podane w tabl. 7-18. [hasła pokrewne: castorama zakopiańska, projekty sklepów spożywczych, odległość szamba od granicy działki]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama zakopiańska odległość szamba od granicy działki projekty sklepów spożywczych