prefabrykowane konstrukcje szkieletowe

Przy projektowaniu i wykonaniu prefabrykowanych konstrukcji szkieletowych mieć na uwadze: a. Dla zapewnienia sztywności i zmniejszenia niebezpieczeństwa powstawania rys, szczególnie od strony elewacyjnej budynku, należy dążyć do monolitycznego lub przynajmniej prawie monolitycznego połączenia poszczególnych części szkieletu. b. Ciężar elementów szkieletu należy, ze względu na znaczną wysokość podnoszenia, w przeciwieństwie do ciężaru prefabrykowanych elementów budynków niskich ograniczyć do 1 lub 1,5 T. c. W czasie montażu konieczne jest przestrzeganie dopuszczalnych tolerancji ustawienia elementów w pionie i poziomie, ponieważ w wysokich szkieletach małe nawet niedokładności dodając się prowadzą do znacznych odchyłek. Z tych względów należy zarówno w konstrukcji samych węzłów, jak i w sposobie montażu elementów przewidzieć możliwość wyrównania ewentualnych niedokładności. d. Konstrukcja szkieletu powinna zapewniać możliwość łatwego i ekonomicznego prowadzenia instalacji. Zakres robót instalacyjnych w nowoczesnych wysokich budynkach mieszkalnych jest tak duży, że opłaci się nieraz wybrać mniej ekonomiczny pod względem konstrukcyjnym schemat szkieletu, spełniający jednak warunki łatwego montażu przewodów i armatury instalacyjnej. e. W celu pełnego wykorzystania zalet, jakie daje budownictwo z prefabrykatów, należy dążyć do wyboru takiej metody organizacji, która zapewnia nieprzerwany, potokowy przebieg montażu. Należy przy tym pamiętać o tym, że montowany szkielet w każdym okresie prowadzenia budowy powinien mieć zapewnioną stateczność, a więc i w okresie przed wypełnieniem betonem węzłów łączących poszczególne elementy. f. Dla uniknięcia znacznych kosztów transportu elementy szkieletu powinny być produkowane bezpośrednio na placu budowy lub w jego pobliżu. Kształt elementów powinien być prosty, umożliwiający stosowanie łatwo rozbieralnych form. g. W przypadku dostawy elementów z wytwórni znajdującej się poza terenem budowy zaleca się stosować montaż z kół (por. rozdz. 2), polegający na podnoszeniu prefabrykowanych elementów bezpośrednio ze środków transportowych. 6.5.2. Założenia. Układy konstrukcyjne Rozwój prefabrykacji oraz postęp techniczny w zakresie produkcji dźwigów i sprzętu montażowego spowodował rozwój wielu układów konstrukcyjnych szkieletów. W ogólności możemy podzielić je na: a) konstrukcje szkieletowe całkowicie prefabrykowane, w których zespół słupów, podciągów, rygli i płyt stropowych stanowi konstrukcję nośną budynku bez współpracy wypełnienia szkieletu; b) konstrukcje szkieletowościenne, w których obok szkieletu występują również nośne ściany wielkoblokowe lub wielkopłytowe; c) konstrukcje szkieletowe mieszane, gdzie część elementów nośnych montowana jest w postaci prefabrykatów, a część betonowana na miejscu budowy w deskowaniu . [patrz też: castorama gniezno, organy nadzoru budowlanego, drzwi harmonijkowe castorama ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama gniezno drzwi harmonijkowe castorama organy nadzoru budowlanego