Przepony pionowe

Przepony pionowe projektuje się zazwyczaj w postaci pełnych ścian, a kratownice mają większe zastosowanie w konstrukcjach stalowych. Sztywność podłużną konstrukcji szkieletu prefabrykowanego z elementów typu H osiąga się za pomocą żeber podłużnych, betonowanych na mokro w osiach słupów. Formę dla żebra tworzą korytka otrzymane przez styk półek dwóch sąsiadujących płyt stropowych. Górne i dolne zbrojenie podłużnych żeber ciągłych przepuszczone jest przez otwory pozostawione w osiach słupów. Elementy konstrukcji szkieletowych typu H wykonywane są zazwyczaj na budowie w przenośnych formach metalowych. Formy ustawia się na podłodze betonowych stendów i po ułożeniu zbrojenia wypełnia masą betonową z pojemników, którą zagęszcza się za pomocą wibratorów buławowych. Po zakończeniu procesu naparzania rozformowane elementy chwytane są bezpośrednio ze stendów przez żuraw montażowy i ustawiane na miejscu przeznaczenia. Część budynk u do poziomu stropu nad piwnicami włącznie (tzw. stan zerowy) wykonuje się metodą tradycyjną w deskowaniu. Strop nad piwnicami z wystającymi odcinkami słupów zakończonymi płytą stalową. Na tych słupach będą dopiero montowane elementy H konstrukcji szkieletu. Konstrukcje szkieletowo-ścienne, szkieletowo-płytowe i szkieletowo-blokowe. W konstrukcjach szkieletowo-płytowych właściwymi elementami nośnymi są płyty, szkielet natomiast stanowi konstrukcję usztywniającą i łączącą elementy wielkopłytowe ścian w jedną całość. Wskutek tego wymiary przekroju poprzecznego słupów szkieletu są stosunkowo małe. Rygle poprzeczne łączące słupy są tu rzadko stosowane, ponieważ rolę tę spełniają w obu kierunkach (poprzecznym i podłużnym) elementy wielkopłytowe ścian. Ciężar słupów jest stosunkowo nieduży, dzięki czemu można stosować słupy o wysokości dwóch kondygnacji. W konstrukcjach szkieletowo-blokowych wielkoblokowe ściany zewnętrzne przenoszą obciążenia od stropów, wskutek czego przekroje elementów szkieletu są również niewielkie, podobnie jak w konstrukcjach szkieletowo-płytowych. [patrz też: jętka wymiary, bizea, ruszt fundamentowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bizea jętka wymiary ruszt fundamentowy