Rozdzielanie, nanoszenie mieszanki oraz zagladzanie powierzchni wykonanego elementu

Rozdzielanie, nanoszenie mieszanki oraz zagładzanie powierzchni wykonanego elementu omówiono w rozdz. 5. Dodać należy, że układanie mieszanki może następować na stanowiskach wibracyjnych lub forma wypełniona mieszanką wprowadzana jest po rolkach, lub przenoszona suwnicą na stanowisko wibracyjne, gdzie często z zastosowaniem dociążenia następuje zagęszczenie mieszanki. Dozowanie mieszanki dla betonów zwykłych jest wagowe, a dokładność jej zasypu powinna być tego samego rzędu CD dokładność wykonania form. Dozowanie mieszanek dla betonów lekkich, a w szczególności keramzytowego, jest objętościowe. Czas zagęszczania zależy od rodzaju produkowanego wyrobu i mieszanki betonowej oraz stosowanej intensywności drgań i wynosi zazwyczaj 15% do 30% ogólnego czasu formowania, a w przypadku wibrowania z dociążeniem jeszcze mniej. Należy pamiętać, że wibrowanie mieszanki dla zwykłego betonu ponad 4+5 minut jest już niecelowe, gdyż nie daje istotnych efe któw wytrzymałościowych, a obniża trwałość form i urządzeń wibracyjnych oraz zmniejsza wydajność linii produkcyjnej. Stosowanie wydzielonych stacjonarnych stanowisk wibrowania na potokowych liniach produkcyjnych korzystne jest ponadto ze względu na bezpieczeństwo i higienę pracy. Stanowisko jest odizolowane od otoczenia oraz stwarza się warunki do zdalnego sterowania procesem wibrowania przez lokalizowanie stanowiska wibrowania w zamkniętej kabinie I dźwiękoszczelnej i zautomatyzowanie procesu zagęszczania. W każdym przypadku nie dopuszcza się do działania drgań bezpośrednio na obsługę stanowiska. [patrz też: zbiornik na ścieki, castorama zakopiańska, rolety antywłamaniowe cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama zakopiańska rolety antywłamaniowe cena zbiornik na ścieki