Sprężyste stany naprężeń

Warunek wymaga, aby koła Mohra dla wszystkich punktów półprzestrzeni nie przecinały prostych granicznych Ti = G c oraz aby były najwyżej do nich styczne. Można to wyrazić nierównością OC<OC”, z której otrzymamy 1 – — (oł —oa) < c ctg — (01-r-G3) sin m ub po zastąpieniu naprężeń głównych przez o o sin2 0. Jeżeli warunek nie jest spełniony, to wtedy możliwe są inne stany naprężeń (niesprężyste). Na przykład przyjmuje się, że w każdym punkcie pewnego obszaru występują naprężenia styczne I — Ti. Taki stan naprężeń nazywa się stanem granicznym Rankinea, a obszar, w którym on występuje — obszarem stanu granicznego. Koła Mohra dla możliwych stanów naprężeń w gruncie. W dwuwymiarowym stanie odkształceń (lub naprężeń) stan graniczny określają ogólne równania równowagi oraz równanie, które można sprowadzić, podobnie jak nierówność, do postaci q, Oz, Tvz. Obszar znajdujący się w stanie granicznym można wiec wypełnić dwiema rodzinami linii poślizgu mających tę własność, że styczna do tych linii w każdym ich punkcie wskazuje kierunek poślizgu w tym punkcie podłoża. Linie poślizgu różnych rodzin przecinają się pod stałym kątem ——0 lub —4. [patrz też: castorama gniezno, organy nadzoru budowlanego, drzwi harmonijkowe castorama ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama gniezno drzwi harmonijkowe castorama organy nadzoru budowlanego