stojaki stalowe z rur

W celu zaoszczędzenia drewna w rusztowaniach deskowań żelbetowych konstrukcji szkieletowych od kilku lat stosuje się zamiast drewnianych stojaki stalowe z rur, które pozwalają zwiększyć rotację rusztowań oraz zmniejszyć pracochłonność ich wykonania. Istnieje wiele rodzajów konstrukcji stalowych rusztowań. Jednym z najprostszych sposobów jest użycie rur i złącz rusztowań elewacyjnych. Sposób ten Jest jednak kłopotliwy, ponieważ powoduje przy każdorazowej zmianie schematu konstrukcyjnego szkieletu żelbetowego konieczność wykonania nowych obliczeń, umożliwiających dostosowanie rusztowań do danego obciążenia. Ponadto zastosowanie rur rusztowań elewacyjnych wymaga znacznego nakładu pracy przy montażu oraz wykwalifikowanych robotników. Z tych względów w budownictwie polskim większe zastosowanie znalazły stojaki stalowe teleskopowe, nie wymagające poziomych stężeń. Stojak składa się z następujących części: uchwytu dla drewnianej podłużn icy, wewnętrznej rury, pierścienia obrotowego z gwintem, rury zewnętrznej z gwintem i przetyczki stalowej z łańcuszkiem. W wewnętrznej rurze znajdują się nawiercone centrycznie otwory, tak aby za pomocą przetyczki stalowej (z łańcuszkiem) można było regulować wysokość stempla z dokładnością do 40 mm. Rura wewnętrzna swobodnie wsuwa się i wysuwa z rury zewnętrznej, której I górna część jest nagwintowana. Rura wewnętrzna podnoszona jest do wymaganego wymiaru za pomocą mechanizmu śrubowego złożonego z pierścienia obrotowego i pierścienia redukcyjnego. Minimalna wysokość stojaka wynosi 2100 mm. Wysokość maksymalna 3130 mm. Dopuszczalne obciążenie jednego stojaka 1400 kG. Rusztowanie ustawia się w ten sposób, że potrzebną dla danego odcinka ilość stojaków reguluje się w pozycji leżącej za pomocą przetyczek na przybliżoną wysokość, po czym ustawia się je pionowo, łącząc w szeregi za pomocą bali. Całkowicie zinwentaryzowanym type m deskowań i rusztowań jest wspomniane już rusztowanie angielskie Acrow. Minimalne ilości drewna specjalnie impregnowanego i zabezpieczonego przez okucie stosowane są w rusztowaniu tego typu na deskowania boczne słupów oraz deskowania płyt. Podłużnice wykonane są z okutych desek lub w postaci stalowych belek kratowych. Specjalny mechanizm dźwigniowy umożliwia zmianę wysokości stojaka. Do wykonywania słupów stosuje się z dużym powodzeniem formy metalowe rozbierane. Formy te są proste w montażu i łatwe do czyszczenia, gdy się je uprzednio przed nałożeniem betonu dokładnie posmaruje roztworem szarego mydła lub olejem maszynowym. Formy takie były u nas stosowane przy betonowaniu konstrukcji grzybkowej w Domu Słowa Polskiego w Warszawie. [podobne: deskowanie ślizgowe, wienerberger cennik, stropodach niewentylowany]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: deskowanie ślizgowe stropodach niewentylowany wienerberger cennik