Tluszczowniki i odbenzyniacze.

Tłuszczowniki i odbenzyniacze. Tłuszczowniki projektuje się wówczas gdy ścieki zawierają znaczne ilości tłuszczów, olejów czy smarów i zachodzi potrzeba zatrzymania tych zanieczyszczeń przed odprowadzeniem ścieków do kanału. Tłuszczowniki instaluje się przede wszystkim w zakładach przemysłu tłuszczowego, rzeźniach, większych stołówkach, kuchniach jak również przy zmywakach dla produktów mięsnych, rybnych itp. Tłuszczowniki mają zwykle kształt wydłużonych rynien, o przekroju trapezowym lub zbliżonym do tego przekroju. Montuje się je w sieci kanalizacyjnej, bezpośrednio na odpływach w tych działach produkcji, gdzie ze ściekami odpływają resztki tłuszczów. Ścieki odpływające do tłuszczownika, jeśli pochodzą z zakładów przemysłowych nie powinny być mieszane ze ściekami gospodarczo-bytowymi. [więcej w: stropodach niewentylowany, organy nadzoru budowlanego, olimp mp3 ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olimp mp3 organy nadzoru budowlanego stropodach niewentylowany