Tluszczowniki powinny byc hermetycznie zamkniete

Tłuszczowniki powinny być hermetycznie zamknięte i łatwo dostępne do oczyszczenia. Odcinek sieci od przyboru do tłuszczownika powinien być jak najkrótszy i mieć dostateczną liczbę czyszczaków, w celu przemycia przewodu gorącą wodą, parą . Pojemność tłuszczowników ustala się, biorąc pod uwagę średni odpływ godzinowy ścieków. Głębokość tłuszczowników instalowanych wewnątrz budynków powinna wynosić powyżej 1 m. Objętość ścieków przepływających przez tłuszczownik powinna być nie mniejsza niż 25% objętości całego tłuszczownika. Czas przebywania ścieków w tłuszczowniku przyjmuje się 2-; . -5 miń. Prędkość wypływania (unoszenia się) tłuszczu – 0,1-:-0,005 misek. [więcej w: stropodach niewentylowany, meble kalina, odległość szamba od granicy działki ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: meble kalina odległość szamba od granicy działki stropodach niewentylowany