Obciążenie jednostkowe

W przypadku gdy fundament o podstawie kołowej jest doskonale sztywny, obciążenie przekazywane jest na podłoże nie w sposób równomierny, lecz zmienny wg zależności, gdzie: qs obciążenie jednostkowe przekazywane przez fundament na podłoże, R — promień kołowej podstawy fundamentu, Q — odległość punktu K od środka fundamentu. Dla takiego przypadku obciążenia wzór na naprężenie pod środkiem fundamentu (kołowego) można wyznaczyć z wykresów.  W przypadku gdy fundament taśmowy nieograniczenie długi jest doskonałe sztywny, przekazuje on na podłoże obciążenie jednostkowe zmieniające się. Dla takiego przypadku obciążenia wzór na naprężenie oz w punkcie M pod środkiem fundamentu przybiera postać: Wartości współczynników można wyznaczyć z wykresów. Podane wzory i wykresy można stosować również dla pasma o ograniczonej długości, jeżeli jest ona większa od szerokości pasma co najmniej 10-krotnie.  Fundament prostokątny doskonale sztywny przekazuje na podłoże obciążenie nierównomierne. Dokładny kształt wykresu obciążeń jednostkowych nie jest jednak znany. W praktyce przyjmuje się umownie, że naprężenie pod fundamentem prostokątnym doskonale sztywnym wyraża się za pomocą wzorów Oz=nsqs, Q gdzie q s — średni nacisk jednostkowy fundamentu na podłoże, q, — Współczynnik służy do obliczania średnich wartości naprężeń oz, występujących w obszarach prostokątnych, położonych na głębokościach z pod obszarem prostokątnym obciążonym równomiernie, a współczynnik do obliczania naprężeń pod tzw. punktem znamiennym Zn obszaru prostokątnego przy obciążeniu równomiernym;[więcej w: jbl studio 290, cennik wienerberger, izolacja podłogi ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cennik wienerberger izolacja podłogi jbl studio 290