Wprowadzenie scieków gospodarczo-bytowych

Odprowadzenie ścieków z terenów przeznaczonych do obsługi i mycia pojazdów mechanicznych powinno odbywać się przez osadniki zatrzymujące oleje i błoto, o rozmiarach dostosowanych do spodziewanej ilości ścieków. Ponadto osadniki powinny być tak skonstruowane, aby nagromadzenie osadu w nadmiernej ilości automatycznie uniemożliwiało dalsze działanie osadnika, bez usunięcia osadów. Przeciętną prędkość przepływu ścieków w osadnikach przyjmuje się v. = 0,005m/sek. Czas przebywania ścieków w osadniku powinien być nie krótszy niż 10 min. Objętość osadu nie powinna przekraczać 1/3 objętości roboczej części osadnika. Wprowadzenie ścieków gospodarczo-bytowych (fekalnych) do osadnika przeznaczonego dla garaży nie jest dozwolone. [hasła pokrewne: zbiornik na ścieki, castorama zakopiańska, odległość szamba od granicy działki ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama zakopiańska odległość szamba od granicy działki zbiornik na ścieki