WYKONYWANIE KONSTRUKCJI SZKIELETOWYCH MONOLITYCZNYCH

Metody tradycyjne Uwagi ogólne. Tradycyjne metody wykonywania monolitycznych konstrukcji szkieletowych, coraz rzadziej stosowane we współczesnym budownictwie ze względu na duże zużycie deficytowego materiału drzewnego, składają się z czterech zasadniczych czynności: a) przygotowania i montażu deskowania stanowiącego formę dla konstrukcji, b) przygotowania i montażu zbrojenia szkieletu, c) betonowania konstrukcji, d) rozbiórki deskowania, oczyszczenia go i przygotowania do montażu na następnym odcinku roboczym. Jak wykazują obliczenia zużycia materiałów, na 100 m3 typowych konstrukcji żelbetowych wysokich budynków miejskich potrzeba ok. 870…;920 m rozwiniętej powierzchni deskowania. Zużycie drewna wynosi przeciętnie 0,34; ;0,46 m3 na 1 m3 monolitycznej konstrukcji szkieletu. Roboty związane z przygotowaniem i ustawieniem deskowania szkieletu są bardziej pracochłonne niż pozostałe czynności przy wykonaniu żelbetowej konstrukcji szkieletowej, gdyż stanowią 60% całkowitej pracochłonności. Z tych względów racjonalizacja i postęp techniczny w kierunku usprawnienia robót i potanienia monolitycznych konstrukcji szkieletowych zmierza przede wszystkim do możliwie największego wyeliminowania materiału drzewnego i częściowego zastąpienia go przez stal oraz do typizacji konstrukcji, a tym samym do typizacji i inwentaryzacji deskowań i stemplowań. Przy zaznaczającym się obecnie rozwoju budownictwa miejskiego na całym świecie już żaden kraj nie może tak rozrzutnie zużywać materiału drzewnego w konstrukcjach szkieletowych. Zmniejszenie ilości drewna idzie przede wszystkim w kierunku zastępowania stojaków (stempli) i jarzm drewnianych przez stojaki i jarzma stalowe. Następnie rozpowszechnia się zinwentaryzowane deskowanie słupów, belek i płyt wykonane w postaci płyt okutych po brzegach. Zamiast desek stosuje się obecnie coraz częściej do deskowań płyt ściennych i stropowych specjalną sklejkę wodoodporną i płyty pilśniowe utwardzane olejowo . Płyty deskowań stropu dla uniknięcia późniejszego tynkowania osłania się często blachą nierdzewną lub plastykiem. Dalszym krokiem, mającym na celu wyeliminowanie tradycyjnych deskowań i stemplowań, jest coraz szersze stosowanie w budownictwie szkieletowym metody odpowietrzania. Metoda ta zapoczątkowana w Polsce w 1947 r. na budowie Nowej Huty jest i obecnie realizowana przy budowie szkieletów i w innych dużych ośrodkach budowlanych, jak np. w Nowych Tychach. Ostatnią nowością w kierunku racjonalizacji deskowań konstrukcji szkieletowych są rozwiązania angielskiej firmy Acrow, wprowadzające obok wysuwanych stempli również i inne elementy zinwentaryzowane deskowania, co poważnie zmniejsza również i pracochłonność montażu oraz demontażu deskowania. [więcej w: deskowanie ślizgowe, wienerberger cennik, stropodach niewentylowany]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: deskowanie ślizgowe stropodach niewentylowany wienerberger cennik