Przemieszczenie pionowe powierzchni warstwy ściśliwej spoczywającej na podłożu nieodkształcalnym

W szczególnym przypadku półprzestrzeni gruntowej, w której poniżej głębokości h ośrodek jest nieodkształcalny (np. podłoże skaliste), przemieszczenia pionowe płaszczyzny granicznej w środku obszaru kołowego lub kwadratowego, obciążonego równomiernie, wyznacza się wg wzoru. Nomogram do wyznaczania wartości współczynników przy obciążeniu równomiernym w obszarach kołowych i prostokątnych. Wykresy do wyznaczania współczynników Ohm i Ohs w zależności Od grubości h warstwy ściśliwej. Graniczne stany naprężeń. Warunki dla stanów granicznych. Jeżeli dla pewnego układu obciążenia określa się metodami teorii sprężystości stan naprężeń, w którym występują naprężenia styczne T większe niż wytrzymałość gruntu na Ścinanie Tf, to taki stan nie może wystąpić w rzeczywistości, gdyż powstałyby wtedy w podłożu duże przesunięcia, powodujące zmiany postaci geometrycznej pewnych obszarów w podłożu oraz zmiany stanu napręzeń. Stany naprężeń wyznaczone metodami teorii sprężystości i spełniające warunek nazywa się sprężystymi stanami naprężeń. Jeżeli choćby w jednym punkcie podłoża występuje naprężenie styczne równe wytrzymałości gruntu na ścinanie to taki stan nazywa się krytycznym stanem sprężystym. [patrz też: castorama gniezno, organy nadzoru budowlanego, drzwi harmonijkowe castorama ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama gniezno drzwi harmonijkowe castorama organy nadzoru budowlanego