Wyznaczanie ciezaru objetosciowego mieszanek betonowych metoda radiometryczna za pomoca rozproszonego promieniowania gamma.

Wyznaczanie ciężaru objętościowego mieszanek betonowych metodą radiometryczną za pomocą rozproszonego promieniowania gamma. Za pomocą promieniowania rozproszonego mierzy się wyłącznie osłabienie natężenia promieniowania rozproszonego w kierunku wstecznym jedno i wielokrotnie, przy czym wykorzystuje się tu tylko rozproszenie w efekcie Comptona. Zasadniczą zaletą tej metody jest umieszczenie źródła i detektora w jednej płaszczyźnie a co za tym idzie możliwość pomiaru ciężaru objętościowego mieszanki betonowej w elementach dostępnych tylko z jednej strony. Źródło i detektor oddzielone są od siebie ekranem. Jako detektory stosuje się liczniki GM lub liczniki scyntylacyjne. Minimalna grubość mieszanki, przy-której można prowadzić badania wynosi 10-25. Grubość warstwy hm1n jest tzw. grubością nasycenia i jej zmiany nie wpływają na wynik pomiaru. Przy grubościach mniejszych uzyskuje się wynik fałszywy. Wyznaczanie ciężaru objętościowego metodą promieniowania rozproszonego polega na tym, że w aparaturze pomiarowej oddzielone jest promieniowanie rozproszone od pierwotnego. Podział ten dokonywany jest przez odcięcie promieniowania pierwotnego za pomocą osłony lub promieniowanie rozproszone wydzielane jest z całkowitego strumienia na zasadzie jego dużo mniejszej energii. Zależność natężenia rejestrowanego promieniowania od gęstości ośrodka rozpraszającego jest wyznaczana eksperymentalnie. Charakter tej zależności można kształtować w określonych granicach przez wybór źródła promieniowania, detektora, ekranów i wzajemnej geometrii. Źródło i detektor przykłada się możliwie blisko powierzchni badanego elementu. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na dokładność pomiaru jest wielkość szczeliny powietrznej pomiędzy powierzchnią badanego elementu a podstawą miernika. Źródła promieniowania cez Cs-137 i kobalt Co-60 mają aktywność od 0,1 do 1 milicurie. Odległoś między źródłem i detektorem wynosi 25 do 35 cm. Dokładność pomiarów uzyskiwana tą metodą jest mniejsza i wynosi 0,03+0,05 G/cm8 Czas potrzebny do przeprowadzenia jednorazowego pomiaru wynosi od kilku do kilkunastu sekund. [hasła pokrewne: obliczanie kwartyli, meble kalina, jbl studio 290 ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jbl studio 290 meble kalina obliczanie kwartyli