wyznaczenie ciezaru objetosciowego mieszanki betonowej

wyznaczenie ciężaru objętościowego mieszanki betonowej metodą radiometryczną za pomocą skupionej wiązki promieni gamma, f) wyznaczenie ciężaru objętościowego mieszanki betonowej metodą radiometryczną za pomocą rozproszonej wiązki promieni gamma, g) oznaczenie cech wytrzymałościowych i odkształceń na próbkach walcowych, kostkach lub beleczkach po określonym czasie twardnienia, h) oznaczenie cech wytrzymałościowych i odkształceń na próbkach pobranych lub wyciętych z elementu lub konstrukcji, i) oznaczenie cech wytrzymałościowych i odkształceń w wyniku badań wytrzymałościowych wykonanych prefabrykatów lub konstrukcji, j) badania nie niszczące cech wytrzymałościowych betonu. Jako doraźny sposób oceny stopnia zagęszczania mieszanki betonowej służą metody wymienione w punktach: a), e), f) oraz w pewnym stopniu wymienione w punkcie c). [więcej w: obliczanie współczynnika przenikania ciepła, jaka powinna być wilgotność w mieszkaniu, obliczanie kwartyli ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jaka powinna być wilgotność w mieszkaniu obliczanie kwartyli obliczanie współczynnika przenikania ciepła