Zalamania, naroza i wezly ram.

Przekładkę stanowi zazwyczaj kilka warstw papy na lepiku lub też płyta korkowa o grubości 10+20 mm. Jeżeli siły podłużne są stosunkowo duże, wówczas przenosi je zbrojenie o większym przekroju, umieszczone w dwóch rzędach i obetonowane na szerokości nie większej niż 1/3 szerokości przekroju. W pozostałej powierzchni styku znajduje się przekładka nie mająca znaczenia wytrzymałościowego. Przy bardzo dużych silach pionowych zbrojenie (o dużym przekroju) nie mieści się w dwóch rzędach, dlatego wówczas stosujemy ołowiane przekładki, które przenoszą pionowe reakcje za pomocą docisku na powierzchni spodu słupa oraz górnej części stopy fundamentowej. Przy obliczaniu powierzchni podkładki ołowianej przyjmuje się dopuszczalne naprężenie CJd = = 130 kG/cm2. Grubość blachy ołowianej przyjmuje się zwykle równą 15+ +20 mm. Jeżeli środek ciężkości powierzchni Fd nie pokrywa się ze środkiem ciężkości powierzchni F, co wpływa na wartość siły niszczącej N n, to wówczas w powyższym wzorze dla wartości F należy przyjąć podwójną wartość części mniejszej z dwóch, na które dzieli całkowitą powierzchnię oś przechodząca przez środek ciężkości powierzchni F d. Załamania, naroża i węzły ram. W miejscach załamań rygli można stosować różne rozwiązania konstrukcyjne zapobiegające wyrywaniuz betonu prętów pracujących na rozciąganie we wklęsłej części rygla. Najpewniejsze sposoby polegają na przepuszczeniu rozciąganych prętów w strefę ściskaną. Takie rozwiązanie jest celowe, jeżeli kąt załamania fl jest większy niż 15°. przy kącie u 15° długość zakotwienia prętów w strefie ściskanej staje się zbyt duża. Rozwiązanie polega na zastosowaniu specjalnych strzemion, których zadaniem jest wyłącznie przeniesienie wypadkowej W, tj. siły wyrywającej zbrojenie od strony wewnętrznej rygla. W przypadku dozbrajania za pomocą strzemion muszą być spełnione następujące warunki: a) przekrój strzemion należy przyjmować z zapasem w stosunku do obliczonego przekroju Fs, gdyż załamanie rygla jest miejscem szczególnie niebezpiecznym, b) oprócz strzemion umieszczonych w miejscu załamania zbrojenia, należy dać strzemiona w pobliżu tego załamania, c) strzemiona powinny mieć tyle ramion, aby każdy załamany pręt spoczywal w zagięciu (narożu) strzemienia, d) w przypadku dużej sily W celowe jest zastosowanie w ściskanej strefie przekroju rygla silnych prętów montażowych, przy czym strzemiona należy łączyć z prętami głównymi i montażowymi przez spawanie. [patrz też: klimatyzator monoblok, rolety antywłamaniowe cena, instalacje sanitarne poradnik  ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: instalacje sanitarne poradnik klimatyzator monoblok rolety antywłamaniowe cena