Zlacza slupów i rygli

Złącza słupów i rygli prefabrykowanych podzielić możemy na stalowe i żelbetowe. W złączach stalowych wszystkie siły występujące w miejscu styku elementów przenoszone są przez zabetonowane w tych elementach blachy lub kształtowniki stalowe. Przedłużenie słupów za pomocą złącza stalowego. Trzewik stykowy słupa jest wykonany w postaci ramki z kątownika. Oba trzewiki dolnej i górnej części słupa łączy się za pomocą spoiny czołowej ukosowanej jednostronnie (typ V). Dla ułatwienia montażu w osi słupa dolnego jest zabetonowany stalowy sworzeń centrujący, na który nasadza się gniazdo znajdujące się w górnej części słupa. Po zespawaniu złącza obciąga się miejsce styku siatką cięto ciągnioną i obrzuca zaprawą cementową. Inne złącze stalowe. Siła działająca na słup przenosi się z jednej części słupa na drugą poprzez centrującą podkładkę stalową umieszczoną między powierzchniami czołowych blach przyspawanych do zbrojenia słupa oraz przez spoiny typu V łączące zfazowane krawędzie obu blach. Pozostałą część siły osiowej działającej w miejscu styku przenoszą spoiny. Badania złącz słupów, przeprowadzone przez Instytut Techniki Budowlanej, wykazały, że optymalnym rozwiązaniem jest złącze, dla którego doświadczalna siła niszcząca jest jedną z najwyższych i co do wartości najbardziej odpowiada nośności teoretycznej złącza przy obciążeniu osiowym, obliczonej wg wzoru N = Rb F P tJi + F Z QT gdzie: Fz przekrój zbrojenia podłużnego słupa, Qr granica plastyczności stali 2500 kG/cm2, pozostałe oznaczenia jak we wzorze. Poza tym stwierdzono, że odkształcalność pionowa złącza (docisk) maleje w miarę zwiększenia liczby nakładek, nie więcej jednak niż do 6 szt., gdyż powiększenie ich do 8 szt. nie zmniejszyło odkształceń. Niewielka wartość mimośrodu siły ściskającej w słupie, występująca często w praktyce, nie ma wpływu na średnią wartość odkształcenia pionowego. Badania wykazały również, że blacha centrująca jest czynnikiem znacznie mniej wpływającym na wielkość odkształcenia pionowego złącza niż liczba nakładek bocznych. Zmniejszenie powierzchni blachy centrującej przy jednoczesnym zwiększeniu liczby nakładek pionowych zmniejsza odkształcalność pionową złącza. [przypisy: jętka wymiary, bizea, ruszt fundamentowy]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bizea jętka wymiary ruszt fundamentowy