Zlacze stalowe rygla.

Zabetonowane w obu częściach rygla blachy łączy się za pomocą nitów lub spawania, a następnie styk obetonowuje się. Złącze takie oblicza się na moment zginający i siłę poprzeczną występującą w przekroju łączonym podobnie jak przy obliczaniu styków belek stalowych. Główną zaletą złączy stalowych jest stosunkowa łatwość i szybkość ich montażu i to bez względu na porę roku oraz zdolność do przyjmowania całkowitego obciążenia obliczeniowego bezpośrednio po zakończeniu montażu. Do zalet tych złączy należy również możliwość rozebrania części składowych konstrukcji szkieletu i ustawienia jej w innym miejscu bez uszkodzenia części betonowych elementów. Wadą tych złączy jest ich mała sztywność, natomiast złącza żelbetowe są sztywne, dzięki współpracy betonu. Złącze żelbetowe słupów szkieletu. Wystające z elementów składowych słupów zbrojenie podłużne łączy się na zakład za pomocą dodatkowego pręta, stanowiącego jednocześnie prowadnicę dla pręta elementu górnego. W celu regulacji ustawienia słupa stosuje się kliny stalowe. Złącza żelbetowe, stosowane w węgierskich rozwiązaniach konstrukcji szkieletowych budynków wielokondygnacjowych o dużym obciążeniu użytkowym stropów (biblioteki, archiwa Itp.). Złącza te są typu pętlicowego i różnią się między sobą zarówno kształtem pętli uformowanych z wypuszczonego ze słupów zbrojenia głównego, jak i sposobem zakończenia słupów w miejscu ich styków. Ostatnio w zachodnioniemieckich rozwiązaniach złącz słupów szkieletu, stosuje się połączenia elementów słupa za pomocą nakrętek, które nakręca się na nagwintowane końce wystających prętów zbrojenia szkieletu. Nakrętki te umożliwiają również regulowanie położenia słupa w czasie montażu. Wolną przestrzeń pomiędzy obu łączonymi elementami słupa przewiduje się dla przepuszczenia zbrojenia, a następnie zabetonowania podciągu, dzięki czemu otrzymuje się sztywny węzeł. Połączenie rygli ze słupami w szkielecie prefabrykowanym. Pręty wypuszczone z belki odgięto ku dołowi i wpuszczono w pozostawiony w słupie otwór. Połączenia obu typów nie zapewniają przenoszenia momentów zginających z belki na slup. Jeżeli połączenie belki ze slupem ma przenosić momenty zginające, wówczas zarówno z belki, jak ze słupa wypuszcza się zbrojenie główne tych elementów. [patrz też: klimatyzator monoblok, rolety antywłamaniowe cena, instalacje sanitarne poradnik ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: instalacje sanitarne poradnik klimatyzator monoblok rolety antywłamaniowe cena