Fundament płytowo-żebrowy

Fundament tego rodzaju stosuje się w przypadku, gdy odległość między murami nośnymi jest znaczna, gdy nacisk na grunt, jest duży lub gdy siatka rozstawu słupów zbliżona jest do kwadratu. Rozstaw i układ żeber przyjmuje się w ten sam sposób jak dla stropu żebrowego, z tym że żebra mogą wystawać Z płyty w dół lub w górę. Z uwagi na większe obciążenia działające na płytę, żebra i płyta mają znacznie większe wymiary. Fundament płytowy żebrowy, wykonany jako odwrócony strop żebrowy z wystającymi do góry żebrami, utrudnia wykorzystanie płyty jako kondygnacji. Gładką powierzchnię można uzyskać przez: — zapełnienie przestrzeni między żebrami piaskiem, gruzem lub chu— dym betonem, — ułożenie prefabrykowanych płyt żelbetowych, jeżeli odległość między żebrami nie jest zbyt duża. Można również uzyskać gładką powierzchnię płyty stosując rozwiązanie w postaci odwróconego stropu skrzynkowego. Jest to jednak rozwiązanie drogie. W gruntach spoistych można wykonać żebra wystające ku dołowi. Jest to korzystne rozwiązanie ze względów wykonawczych (oszczędność deskowania) i zapobiega ewentualnemu poślizgowi budowli. Ponadto daje gładką powierzchnię płyty, Pod względem statycznym żebra wystające ku dołowi mają gorsze warunki pracy w przęsłach niż żebra wystające ku górze, ponieważ szerokość strefy ściskanej jest równa tylko szerokości żeber; na podporach jest odwrotnie, ponieważ współpracuje tu strefa ściskana płyty. Konstrukcja fundamentów w postaci sklepień odwróconych Stosuje się je w postaci odwróconego łuku żelbetowego, w szczególności w gruntach spoistych, w których łatwo wykonać odpowiedni łuk. Najczęściej jednak stosuje się konstrukcje w postaci odwróconego łuku płytowego w kształcie wycinka paraboli. Strzałkę łuku przyjmuje się w granicach f 1/7 do 1/10 jego rozpiętości, grubość łuku w zworniku (kluczu) około 1/30 rozpiętości, przy czym zwiększa się ona ku podparciom (wezgłowiom). [hasła pokrewne: olimp mp3, obliczanie kwartyli, zbiornik na ścieki ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: obliczanie kwartyli olimp mp3 zbiornik na ścieki