Czas przebywania scieków w neutralizatorze

Czas przebywania ścieków w neutralizatorze określa się na podstawie badań fizyko-chemicznych. Przewody doprowadzające ścieki do neutralizatora wykonuje się zwykle z rur kamionkowych lub innych materiałów odpornych na działanie związków chemicznych. Neutralizację ścieków można przeprowadzić następującymi metodami: – ścieki zawierające duże ilości kwasów miesza się ze ściekami z zawartością ługów, – w celu zobojętnienia kwasów lub zasad dodaje-się do ścieków odpowiednie odczynniki chemiczne, dla zneutralizowania pewnych związków chemicznych przeprowadza się ścieki przez złoża z materiału neutralizującego. W urządzeniach neutralizujących zazwyczaj nadaje się kierunek przepływu ścieków od dołu komory ku górze, przez odpowiednie zaprojektowanie dopływu i odpływu ścieków (lepsze warunki osiadania wytrącanych osadów, które opadają na dno komory, a nie na złoże neutralizacyjne). [więcej w: stropodach niewentylowany, meble kalina, castorama zakopiańska ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama zakopiańska meble kalina stropodach niewentylowany