Budowle zwarte

Dla budowli zwartych, o nieznacznych wymiarach powierzchni podstawy, dostatecznie sztywna może się okazać gruba płyta monolityczna. W przypadkach gdy dolne części budowli są pionowymi ścianami betonowymi (żelbetowymi) i tworzą regularną siatkę, celowe okazuje się wykorzystanie ich jako fundamentu skrzyniowego obustronnie otwartego. Dolne fragmenty ścian poszerza się zwykle w formie ław fundamentowych. W przypadkach posadowienia na podłożu o niewielkiej nośności bądź też, gdy trzeba przenieść na podłoże znaczniejsze siły pionowe i poziome, wykonuje się fundament skrzyniowy zamknięty dołem płytą denną. Omawiana konstrukcja może być obudową najniższej użytkowej kondygnacji budynku (piwnic) też dla budowli wieżowych może być miejscem zlokalizowania balastu, zapewniającego stateczność układu. Budynki wysokościowe trzonowo-szkieletowe, powłokowe bądź podobnych konstrukcji wymagają bardziej rozbudowanego fundamentu skrzyniowego. Składa się on zwykle z jednej bądź kilku kondygnacji zagłębionych poniżej poziomu posadowienia. Konstrukcja składa gie z płyty dennej opartej na podłożu, ścian pionowych tworzących na ogół regularną siatkę przepon poprzecznych i podłużnych, płyty stropowej (bądź płyt stropowych dla skrzyń o kilku kondygnacjach). Pomieszczenia w skrzyniach fundamentowych są wykorzystywane: — do wypełnienia balastem zapewniającym prawidłową pracę budowli przy przejmowaniu obciążeń poziomych, — jako użytkowe do celów gospodarczych i eksploatacyjnych, — jako garaże, W ostatnim przypadku ilość przepon wewnętrznych ogranicza się do minimum, zastępując je regularnymi siatkami słupów. Bezpośrednie posadowienie budowli na skrzyniach fundamentowych jest poprawne, gdy nie wystąpią nadmierne różnice osiadań, czyli przechylenia budowli. Osiadania pionowe budynków wysokich są z reguły znaczne, rozpoczynają się już w trakcie wznoszenia i w początkowym okresie użytkowania. Przy wznoszeniu w bezpośrednim sąsiedztwie szeregu budowli wysokich należy zawsze oceniać rozmiary nierównomiernego osiadania poszczególnych budynków przy obranej kolejności budowy. [hasła pokrewne: jbl studio 290, cennik wienerberger, izolacja podłogi ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cennik wienerberger izolacja podłogi jbl studio 290