FORMOWANIE ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH W POZYCJI NA PLASK

Określenie współczynnika szczelności zagęszczanej mieszanki betonowej. Stopień zagęszczenia świeżej mieszanki betonowej można charakteryzować współczynnikiem szczelności s. Współczynnik ten jest stosunkiem ciężaru. Ciężar objętościowy określa się doświadczalnie przez pomiar ciężaru i objętości, a ciężar właściwy oblicza się ze wzoru objętościowego mieszanki w badanej fazie rob do ciężaru właściwego mieszanki rb i określa się ze wzoru w którym: C, K i W – ciężar cementu, kruszywa i wody w recepturze roboczej mieszanki betonowej, T/ms, re i Ik – ciężar właściwy cementu i kruszywa, T/m3. Uzyskane zagęszczenie mieszanki betonowej uważa się za poprawne, jeżeli współczynnik szczelności wynosi co najmniej 0,98. 7. FORMOWANIE ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH W POZYCJI NA PŁASK 7.1. Formowanie elementów płytowych Formowanie płytowego wyrobu betonowego, żelbetowego lub sprężonego polega na dozowaniu rozdziale mieszanki betonowej w formie, jej zagęszczeniu i zagładzeniu powierzchni. Podstawowym sposobem zagęszczania mieszanki betonowej jest wibrowanie. Stosuje się tu następujące rodzaje wibrowania: a) wibrowanie objętościowe na stołach, kozłach lub stojakach wibracyjnych, b) wibrowanie objętościowe jw. lecz z dociążeniem grawitacyjnym, wibracyjnym, pneumatycznym lub innym, c) wibroprasowanie górne, d) wibroprasowanie górne w połączeniu z wibrowaniem bezpośrednim wewnętrznym, e) wibrowanie bezpośrednie wewnętrzne za pomocą trzpieni wibracyjnych albo z dociążeniem jak w punkcie b), f) wibrowanie bezpośrednie wibratorami pogrążalnymi. [hasła pokrewne: cennik wienerberger, olimp mp3, wienerberger cennik ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cennik wienerberger olimp mp3 wienerberger cennik