Neutralizatory

Neutralizatory. Ścieki przemysłowe zawierające składniki agresywne, trujące, kwasy lub ługi o dużym stężeniu, należy przed odprowadzeniem do odbiornika poddać neutralizacji (zobojętnieniu). Neutralizację ścieków przeprowadza się zasadniczo na złożu wapiennym lub drobnego tłucznia marmurowego o uziarnieniu 5-:–10 mm. W zależności od rodzaju zawartych związków chemicznych w ściekach, można dodawać do nich mleka wapiennego lub innych środków chemicznych. Ścieki przeznaczone do neutralizacji powinny być jak najbardziej stężone, nie wolno ich przed neutralizacją mieszać ze ściekami gospodarczymi ani z wodami opadowymi. Grubość warstwy złoża można przyjąć 0,5-:–0,7 m. [podobne: bizea, organy nadzoru budowlanego, wienerberger cennik ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bizea organy nadzoru budowlanego wienerberger cennik