Obliczenie ścislejsze

Obliczenie ściślejsze, stosowane z reguły w przypadku, gdy belki biegnące w obu kierunkach mają zbliżoną sztywność, polega na potraktowaniu całości układu belek jako rusztu, którego obciążenie zewnętrzne zrównoważone jest oddziaływaniem gruntu przenoszącym się z płyt na belki. W przypadku obciążenia płyty żebrowej słupami tworzącymi regularna siatkę i przenoszącymi mniej więcej równe siły można obliczać konstrukcję fundamentu jako odwrócony strop żebrowy, jeśli tylko budowla zapewnia wzajemną nieprzesuwność słupów. Różnice między siłami W słupach a reakcjami w słupach wynikającymi z obliczeń fundamentu jako stropu odwróconego, obciążonego oddziaływaniem podłoża, stanowią dodatkowe obciążenia nadziemnej konstrukcji budowli. Konstrukcja fundamentów płytowych. Płyta fundamentowa bez żeber. Płyty tego typu stosuje się wówczas, gdy podłoże ma niewielką nośność, a obciążenie na fundament jest tak duże, że fundamenty ławowe czy stopowe byłyby nieekonomiczne. Płytę fundamentową bez żeber stosuje się również w konstrukcjach przenoszących obciążenia na płytę jedynie wzdłuż krawędzi, jak np. przy posadowieniu zbiorników. Płyty bez żeber stosuje się przy niewielkich na ogól rozpiętościach między podporami. Przy posadowieniu na płycie budynku szkieletowego lub silosów czy bunkrów, płyta często jest wzmacniana żebrami i ma kształt odwróconego stropu grzybkowego. Zasada wymiarowania takiej płyty jest taka sama jak stropu grzybkowego, z tym że płytę zbroi się zarówno górą jak i dołem z uwagi na możliwość zmiany znaku momentu w płycie w stosunku do wynikającego z obliczeń statycznych. Zmiana znaku momentu wynikać może z niejednorodności podłoża lub innego ustawienia obciążeń zmiennych. W gruntach spoistych można wykonać głowice odwróconego stropu grzybkowego od dołu. Rozwiązanie takie zwiększa powierzchnię użytkową na płycie, komplikuje jednak wykopy. W przypadku nieregularnego układu obciążeń na płycie, obliczenia statyczne są na ogół dość przybliżone i niekiedy mogą znacznie odbiegać od rzeczywistości. Dlatego płytę fundamentową należy zazbroić górą dołem, z tym że w strefie ściskanej płyty daje sie 300/0 zbrojenia obliczonego dla strefy rozciąganej. [przypisy: olimp mp3, obliczanie kwartyli, zbiornik na ścieki ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: obliczanie kwartyli olimp mp3 zbiornik na ścieki