Posts Tagged ‘cennik wienerberger’

Zawartosc dolów wywozi sie zasadniczo z domu poza granice terenu

Monday, September 9th, 2019

Zawartość dołów wywozi się zasadniczo z domu poza granice terenu. Ze względów sanitarnych doły ustępowe powinny być wodoszczelne dla zapewnienia ochrony przed zanieczyszczeniem gleby, wody gruntowej oraz dobrze przewietrzane dla usuwania gazów gnilnych. W związku z tym tabor asenizacyjny (beczki, cysterny) powinien być hermetyczny i zaopatrzony w pompy powietrzne, a napełnianie beczek i cystern powinno odbywać się pneumatycznie. Jeśli warunki miejscowe pozwalają na wykorzystanie nieczystości na miejscu do celów rolniczych, należy urządzać ustępy z zasypywaniem ziemią próchnicową, suchym proszkiem torfowym . itp. …read more

Kraty i sita

Sunday, September 8th, 2019

Zwykle sita zatrzymują zawiesiny o wielkości ok. 3 mm (otwory w sitach 0,8-:-2 mm). Na sitach zatrzymuje się 15-25 l/M osadów rocznie. Ciała zatrzymywane na sitach zazwyczaj zakopuje się lub gromadzi jako materiał do kompostowania. W celu zatrzymania większych, twardszych części (grubszej zawiesiny) znajdujących się w ściekach stosuje się kraty. …read more

Wyznaczanie ciezaru objetosciowego mieszanki betonowej metoda radiometryczna

Thursday, September 5th, 2019

Przy przenikaniu wiązki skupionej promieni gamma każdy kwant promieniowania, który doznał oddziaływania (absorpcji lub rozproszenia), wypada z wiązki pierwotnej i nie dochodzi do detektora. Spadek natężenia promieniowania jest proporcjonalny do grubości warstwy materii, przez którą przechodzi i do natężenia promieniowania przenikającego przez tę warstwę. Współczynnikiem proporcjonalności jest tzw. liniowy współczynnik osłabienia, charakteryzujący procesy oddziaływania promieniowania gamma na materiał. Z analizy powyższego zjawiska wynika, że decydujące znaczenie dla osłabienia promieniowania gamma ma iloczyn ciężaru objętościowego przez grubość absorbentu. …read more

FORMOWANIE ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH W POZYCJI NA PLASK

Wednesday, September 4th, 2019

Określenie współczynnika szczelności zagęszczanej mieszanki betonowej. Stopień zagęszczenia świeżej mieszanki betonowej można charakteryzować współczynnikiem szczelności s. Współczynnik ten jest stosunkiem ciężaru. Ciężar objętościowy określa się doświadczalnie przez pomiar ciężaru i objętości, a ciężar właściwy oblicza się ze wzoru objętościowego mieszanki w badanej fazie rob do ciężaru właściwego mieszanki rb i określa się ze wzoru w którym: C, K i W – ciężar cementu, kruszywa i wody w recepturze roboczej mieszanki betonowej, T/ms, re i Ik – ciężar właściwy cementu i kruszywa, T/m3. Uzyskane zagęszczenie mieszanki betonowej uważa się za poprawne, jeżeli współczynnik szczelności wynosi co najmniej 0,98. …read more

Budownictwo i architektura : NIEBIESKI: architektura misji pokojowych ONZ

Tuesday, September 3rd, 2019

Po upadku Związku Radzieckiego i coraz częściej po 11 września i Wojnie z terrorem wojna przeniosła się do miasta. Podczas wojen XX wieku były w dużej mierze między narodami, walcząc o suwerenność terytorialną i wzdłuż spornych granic, wojny XXI wieku były wewnętrzne i bez granic. Dzisiejsze wojny toczą się między wielkimi wielonarodowymi koalicjami systemów bezpieczeństwa i sieciami powstańczymi. To nie tylko wojna, która przeniosła się do miasta: cały aparat bezpieczeństwa również ruszył wraz z nimi, w tym z siłami pokojowymi i całą infrastrukturą. Obecnie operacje pokojowe ONZ (ONZ) odbywają się w setkach miast na całym świecie i na dużą skalę. …read more

Budownictwo i architektura : 9 powodów, aby zostać architektem

Monday, September 2nd, 2019

Często młodzi uczniowie uważają, że muszą być szczególnie utalentowani w rysowaniu lub mają wysokie oceny matematyczne, aby nawet ubiegać się o programy architektoniczne. Kiedy już tam dotrą, wielu studentów jest przytłoczonych górskimi zadaniami. Mimo że droga do zostania architektem różni się w zależności od kraju, średni czas potrzebny na uzyskanie tytułu Masters in Architecture wynosi od 5 do 7 lat, a następnie często dodatkowe obciążenie związane z licencjonowaniem, które realistycznie trwa jeszcze kilka lat. Znając te liczby, nie jest szczególnie zachęcające, aby przekonać się, że przeciętny architekt nie robi tak dużo, jak lekarze i prawnicy, lub że na 4 studentów architektury w Wielkiej Brytanii szuka leczenia dla problemów ze zdrowiem psychicznym. Są to aspekty, nad którymi architektura musi pracować jako branża. …read more

Architektura 21szego wieku : Biennale w Wenecji 2012: Spontaniczne interwencje / pawilon USA

Sunday, September 1st, 2019

Nico Saieh Jury Biennale Architektury w Wenecji w 2012 r.
Przyznało pawilonowi Stanów Zjednoczonych specjalne wyróżnienie.
za innowacyjną instalację zatytułowaną Spontaniczne interwencje: działania projektowe dla dobra wspólnego.
Kurator Cathy Lang Ho, wraz z Davidem Van Der Leer i Nedem Cramerem, został zaprezentowany na wystawie i prezentuje 124 społecznie nastawione interwencje miejskie, które przyniosły natychmiastowe ulepszenia w sferze publicznej.
Praktyka w Brooklynie Freecell ściśle współpracowała ze studiem projektowym MAD z siedzibą w Sausalito, kierowanym przez Erika Adigarda i Patricię McShane, w celu zaprojektowania systemu kinetycznego z kolorowymi banerami, ciężarkami i krążkami, które prezentują każdą miejską interwencję. …read more