Układ równań

Przy ustalaniu układu równań wykorzystuje się warunek przylegania sztywnej płyty do podłoża budowlanego oraz warunki równowagi sił działających na płytę. Liczba niewiadomych równa jest liczbie równań stojących do dyspozycji. Szczegółowy tok obliczeń znajduje się w publikacji Zemoczkina i Siniayna. W przypadku mniej ważnych konstrukcji można zastosować postępowanie przybliżone. Zakłada się wtedy, że 2/3 obciążenia działającego na grunt rozkłada się pod płytą równomiernie, pozostała zaś 1/3 działa w narożach w postaci sił skupiony eh. Znając obciążenia działające na płytę od góry i od dołu, można przystąpić do wyznaczania rozkładu momentów i sił poprzecznych w płycie, stosując np. rachunek różnic skończonych. Można zastosować bezpośrednio równania, wstawiając do nich C —0. Jako podparcie płyty przyjmuje się dowolny punkt założonej siatki. Wobec równowagi sił zewnętrznych i odporu gruntu o znanym rozkładzie oddziaływanie w punkcie podparcia będzie równe zeru, wynikające zaś z obliczenia przemieszczenia pionowe poszczególnych punktów określać będą zmiany ich położenia w stosunku do punktu podparcia. Jeśli obciążenia zewnętrzne, działające na płytę, układają się wzdłuż linii prostych, można zastosować przybliżony sposób obliczeń, polegający na wydzieleniu wzdłuż linii działania sil pasm, wzdłuż których skupia się zbrojenie. Zbrojenie prostopadłe do kierunku pasm przenosi reakcje podłoża z obszarów zawartych między pasmami, same zaś pasma oblicza się jako belki statycznie wyznaczalne, na które działa z góry obciążenie zewnętrzne, a z dołu odpór gruntu występujący na sąsiednich polach. Jeśli obciążenia te wzajemnie się nie równoważą, należy poprowadzić — najlepiej wzdłuż krawędzi płyty — dwa pasma poprzeczne, obciążone wynikającymi oddziaływaniami oraz obciążeniami działającymi na krawędziach, Możliwe jest również założenie krzyżujących się pasm i obliczenie ich jako rusztu o przyjętym obciążeniu z góry i z dołu. [hasła pokrewne: olimp mp3, obliczanie kwartyli, zbiornik na ścieki ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: obliczanie kwartyli olimp mp3 zbiornik na ścieki