Przy wyborze rodzaju wibrowania brane sa pod uwage nastepujace parametry

Przy wyborze rodzaju wibrowania brane są pod uwagę następujące parametry: rodzaj wykonywanego wyrobu, jego kształt, rodzaj betonu, a w szczególności skład mieszanki betonowej i cechy fizyczne surowców oraz zastosowana organizacja produkcji. Najczęściej stosowane są tu potokowa i taśmowa oraz stacjonarna forma organizacji produkcji. Przy potokowej lub nawet taśmowej organizacji produkcji produkowany na płask element (najczęściej na podkładzie) przemieszczając się na linii produkcyjnej dostaje się na stacjonarne stanowisko formowania. Na stanowisko to w określonym rytmie (np. co 10-20 minut) wpływa coraz to nowa jednostka stanowiąca podkład z formą przygotowaną do układania mieszanki betonowej. Jest to więc zasadniczo jedno stanowisko na linii produkcyjnej. W związku z tym jest ono zwykle dobrze zorganizowane, a stacjonarność jego pozwala na stosunkowo łatwe wyposażenie go w potrzebny sprzęt mechaniczny. Przy stacjonarnej organizacji produkcji (np. przy zastosowaniu form uchylnych) występuje większa liczba stacjonarnych stanowisk, na których w rytmie np. 24 godzin wykonywane są kolejno wszystkie operacje produkcyjne, w tym również i operacja formowania. Narzuca to konieczność wykorzystywa nia sprzętu mechanicznego stosowanego do formowania nie tylko na jednym, lecz na wielu stanowiskach, stąd wymagania dla takiej organizacji różnią się zasadniczo od omawianego pierwszego przypadku. I tak, formowanie płytowego wyrobu betonowego odbywające się na wydzielonym stanowisku wibrowania polega na uprzednim ułożeniu dokładnie zadozowanej ilości mieszanki betonowej, zagęszczeniu jej na urządzeniu wibracyjnym dennym (patrz rozdz. 6). [podobne: ruszt fundamentowy, izolacja podłogi, zbiornik na ścieki ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: izolacja podłogi ruszt fundamentowy zbiornik na ścieki