Uzyskiwane dokladnosci pomiaru parametrów mieszanek betonowych o ciezarze objetosciowym od 1,5 .do 2,5 Gzem wynosza 0,02-0,03 Gzem

Uzyskiwane dokładności pomiaru parametrów mieszanek betonowych o ciężarze objętościowym od 1,5 .do 2,5 Gzem wynoszą 0,02-0,03 Gzem. Przy szerokiej wiązce promieniowania do detektora dochodzą kwanty, które nie doznały oddziaływania z absorbentem oraz część kwantów, które rozproszyły się. W metodzie tej źródło promieniowania i detektor nie mają kolimatorów, więc rejestrowane jest promieniowanie dochodzące do detektora pod różnymi kątami. Metoda ta nie wymaga tak precyzyjnego ustawienia źródła i detektora, umożliwia ona wprowadzenie obu tych elementów lub jednego z nich do mieszanki betonowej. Metodą tą wyznacza się średnią wartość ciężaru objętościowego o przekroju kilkudziesięciu cm. Możliwa do osiągnięcia tą metodą dokładność pomiaru wynosi również ok. 0,02 do 0,03 G/cm3. W obu przypadkach wyznaczane wielkości zależą od ciężaru objętościowego betonu i grubości jego warstwy. Można więc mierzyć albo zmiany ciężaru o bjętościowego materiału, albo zmiany jego grubości. Podczas pomiaru warunki geometryczne, a więc odległość pomiędzy źródłem promieniowania i detektorem oraz grubość badanego elementu, muszą być stałe. Za pomocą promieni gamma można wykonywać bezwzględny lub względny pomiar ciężaru objętościowego. [podobne: wienerberger cennik, bizea, klimatyzator monoblok ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bizea klimatyzator monoblok wienerberger cennik