Zasady zbrojenia i betonowania.

Zbrojenie przygotowywane jest bądź na budowie, bądź też w centralnych zbrojarniach. Dla zmniejszenia pracochłonności montażu zbrojenia na budowie przygotowuje się często gotowe szkielety zbrojenia elementów szkieletu, jak slupów, podciągów, żeber itp. Zbrojenie słupów dla uproszczenia montażu przygotowywane jest najczęściej w odcinkach odpowiadających wysokości jednej kondygnacji. Przed przystąpieniem do betonowania deskowanie suche należy dokładnie polać wodą, aby deski nie odciągały wody z masy betonowej. Przy betonowaniu żelbetowych konstrukcji szkieletowych szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne zagęszczenie betonu w slupach, gdzie przy ich znacznej wysokości i silnym zbrojeniu często zdarzają się miejsca nie wypełnione betonem. Aby tego uniknąć, należy masę betonową zagęszczać od góry przez przetykanie jej długimi prętami stalowymi, a niezależnie od tego należy opukiwać z boku deskowanie slupów. Przy. słupach o większym przekroju można stosować zagęszczanie za pomocą wibratorów wgłębnych. Dla słupów o mniejszym przekroju i dużym zagęszczeniu zbrojenia bardziej wskazane jest zagęszczanie betonu za pomocą wibratorów przyczepnych, przymocowanych do deskowania słupa. Przy opuszczaniu masy betonowej z wysokości większych niż 2+2,5 m (np. przy betonowaniu słupów) następuje znaczne rozdzielanie się jej składników betonu. Aby tego uniknąć, przy betonowaniu słupów o większym przekroju opuszcza się masę betonową w pojemnikach kubełkowych. Szybkość postępu robót związanych z wykonywaniem monolitycznych konstrukcji szkieletowych oraz ich ekonomia zależą w znacznym stopniu od organizacji tych robót na budowie. Najbardziej racjonalna jest metoda pracy równomiernej (potokowej), polegająca na podziale robót na jednej kondygnacji na cztery działki robocze. Na wszystkich działkach są prowadzone jednocześnie następujące roboty: na pierwszej działce montaż deskowania, na drugiej roboty zbrojarskie, na trzeciej betonowanie konstrukcji, na czwartej pielęgnacja betonu. Szczególną uwagę należy zwrócić na przestrzeganie prawidłowo przyjętych przerw roboczych oraz właściwe rozdeskowanie konstrukcji. Przerwy robocze 1 w betonowaniu konstrukcji powinny być przyjęte w miejscach najmniej szych momentów zginających, jak np. dla szkieletów ze stropami bezżebrowymi. [patrz też: klimatyzator monoblok, rolety antywłamaniowe cena, instalacje sanitarne poradnik ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: instalacje sanitarne poradnik klimatyzator monoblok rolety antywłamaniowe cena