Zewnetrzne powierzchnie slupów

Szczegół połączenia słupa skrajnego z międzypiętrowym ryglem układu szkieletowego. Zasadą należytego rozwiązania konstrukcyjnego tego połączenia jest zakotwienie w słupie na długości co najmniej 15 6 dolnego zbrojenia rygla oraz wpuszczenie w słup górnego (rozciąganego) zbrojenia rygla do poziomu położonego co najmniej 20 6 poniżej zarysu dolnej powierzchni rygla. W zewnętrznych słupach wielokondygnacjowych o różnych przekrojach poprzecznych z zasady w węźle odbywa się redukcja wymiarów słupa przez odgięcie prętów znajdujących się przy wewnętrznej powierzchni słupa. Styk zbrojenia słupa wykonuje się nad ryglem; przeważnie na zakład. Długość zakładu prętów ściskanych powinna wynosić co najmniej 30 6, prętów rozciąganych co najmniej 45 6. Szczegół węzła ramy, w którym zbiegają się rygle dwóch sąsiednich przęseł oraz słupy dwóch sąsiednich kondygnacji. Pręty dolne rygla (ściskane) należy wpuszczać w słup na długość co najmniej 15 6. Jak we wszystkich przypadkach łączenia rygli ze słupami, przekrój zbrojenia wpuszczonego w słup powinien być równy co najmniej 1/3 przekroju zbrojenia niezbędnego na maksymalny moment dodatni w przęśle, przy czym należy zakotwić w słupie co najmniej 2 pręty. Przy obliczaniu zbrojenia na podporze należy przyjmować maksymalny moment węzłowy spośród obu rygli, przy czym w przypadku zwiększenia wysokości obliczeniowej wskutek uwzględnienia istniejącego lub ukrytego skosu konieczne jest sprawdzenie przekroju zbrojenia również na końcu skosu. Jeżeli przekroje poprzeczne słupów obu konstrukcji różnią się pomiędzy sobą szerokością, należy na wysokości rygla zastosować redukcję szerokości przez odpowiednie odgięcia prętów zbrojenia słupa dolnego. Styk zbrojenia slupów wykonuje się tuż nad powierzchnią stropu. Rozstaw strzemion na długości styku wynosi 10. [zobacz tez: deskowanie ślizgowe, wienerberger cennik, stropodach niewentylowany ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: deskowanie ślizgowe stropodach niewentylowany wienerberger cennik